Proff
Proff
Annonce
Annonce

Stu Sputnik ApS

CVR-nr31888166
AdresseSvanevej 14, 1., 2400 København NV

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-072022-072021-072020-122019-12
Startdato

01.08.2022

01.08.2021

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.07.2023

31.07.2022

31.07.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste33.11429.18514.51425.66826.875
Personaleomkostninger-26.290-24.713-13.069-19.641-21.834
Afskrivninger-634-564-196-191-142
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6.1903.9081.2495.8364.899
Finansielle indtægter10063106
Finansielle udgifter-73-109-58-146-75
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto373399206790
Finansielle poster netto300290148-431
Ordinært resultat6.4914.1981.3965.8324.930
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat6.4914.1981.3965.8324.930
Skat af årets resultat-1.430-928-308-1.294-1.091
Årets resultat5.0613.2701.0884.5383.840

BALANCEREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.5631.9541.007334216
Andre anlæg og driftsmidler200338356402225
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.7622.2911.363737441
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender9.20012.23410.24000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver2.6662.5872.2492.2342.174
Finansielle anlægsaktiver i alt11.86614.82112.4892.2342.174
Anlægsaktiver i alt13.62917.11213.8532.9712.615
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.5372.9901.4391.8363.569
Tilgodehavender hos nærtstående parter3.2772.8006888.9790
Andre tilgodehavender142282103.246133
Værdipapirer00000
Likvide midler3.3499736.4082.49510.097
Omsætningsaktiver i alt10.6787.2828.61116.67113.858
Status balance24.30724.39422.46419.64216.473
Selskabskapital175175175175175
Overført resultat15.35311.29211.52210.4345.896
Udbytte03.500000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel15.52814.96711.69710.6096.071
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt15.52814.96711.69710.6096.071
Udskudt skat00000
Hensættelse7810171262
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter1.4538981.1919280
Anden langfristet gæld1.4561.4042.3801.444695
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.9092.3023.5712.372695
Kortfristet gæld til nærtstående parter001.09000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat8981.191233233958
Varekreditorer2900000
Anden gæld4.6045.8335.8026.4028.746
Kortfristet gæld i alt5.7927.0247.1246.6349.704
Passiver i alt24.30724.39422.46419.64216.473

ANDET

2023-072022-072021-072020-122019-12
Antal ansatte4847413839
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Stu Sputnik ApS

CVR-nr 31888166

Årsrapport 01.08.2022 (PDF)

Periode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Årsrapport 01.08.2021 (PDF)

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.07.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Stu Sputnik ApS

CVR-nr: 31888166

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Stu Sputnik ApS

CVR-nr: 31888166

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger