Proff
Proff
Annonce

Struer Facader ApS

CVR-nr39988305
AdresseFuglgårdsvej 27, 7600 Struer

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2024-042023-042022-042021-042020-04
Startdato

01.05.2023

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.11.2018

Sluttdato

30.04.2024

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

RESULTATREGNSKAB

2024-042023-042022-042021-042020-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.8052.6632.5963.7723.018
Personaleomkostninger-2.114-1.967-1.949-2.138-1.687
Afskrivninger-36-36-36-360
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat6556616111.5981.330
Finansielle indtægter00-20-1
Finansielle udgifter-69-77-19-30-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-69-77-21-30-4
Ordinært resultat5865835901.5681.326
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5865835901.5681.326
Skat af årets resultat-131-130-145-351-293
Årets resultat4544544461.2171.033

BALANCEREGNSKAB

2024-042023-042022-042021-042020-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger5.3335.3695.4051.7600
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5.3335.3695.4051.7600
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000150
Finansielle anlægsaktiver i alt000150
Anlægsaktiver i alt5.3335.3695.4051.7740
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser317583571582596
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender3224629830
Værdipapirer00000
Likvide midler694158281.0921.530
Omsætningsaktiver i alt1.1227876612.6582.126
Status balance6.4556.1566.0664.4322.126
Selskabskapital5050505050
Overført resultat3.6043.1502.6962.2511.033
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.6543.2002.7462.3011.083
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.6543.2002.7462.3011.083
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter2.2612.3312.4029430
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt2.2612.3312.4029430
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker012340500
Selskabsskat505667651293
Varekreditorer1010162099
Anden gæld71436429517651
Kortfristet gæld i alt5406259171.1881.042
Passiver i alt6.4556.1566.0664.4322.126

ANDET

2024-042023-042022-042021-042020-04
Antal ansatte44443
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Struer Facader ApS

CVR-nr 39988305

Årsrapport 01.05.2023 (PDF)

Periode: 01.05.2023 - 30.04.2024

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.11.2018 (PDF)

Periode: 01.11.2018 - 30.04.2020

Kreditrapport

Struer Facader ApS

CVR-nr: 39988305

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Struer Facader ApS

CVR-nr: 39988305

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger