Proff
Proff
Annonce
Annonce

STROMMA DENMARK A/S

CVR-nr26915910
AdresseToldbodgade 39 st, 1253 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste66.35335.03119.41971.28680.451
Personaleomkostninger-36.749-23.424-30.147-45.595-45.161
Afskrivninger-4.682-4.843-5.439-4.780-3.827
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat24.9226.764-16.16720.91131.463
Finansielle indtægter74973187326316
Finansielle udgifter-377-572-565-893-423
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto19525163-578216
Finansielle poster netto567-248-315-1.145109
Ordinært resultat25.4896.516-16.48219.76631.572
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat25.4896.516-16.48219.76631.572
Skat af årets resultat-5.218-1.3843.628-4.551-7.237
Årets resultat20.2715.132-12.85415.21524.335

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill624297961.1641.525
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt624297961.1641.525
Grunde og bygninger3.028676743803528
Andre anlæg og driftsmidler23.63227.10538.10744.54723.584
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt26.66027.78138.85045.35024.112
Kapitalandele1.8821.6871.4361.0341.067
Langfristede tilgodehavender01.6702.0692.0700
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1.8823.3573.5053.1041.067
Anlægsaktiver i alt28.60431.56743.15149.61826.704
Varebeholdninger00001
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.2361.1651312.6372.444
Tilgodehavender hos nærtstående parter42.68625.34816.41020.95726.589
Andre tilgodehavender1.32010.5665.8972.3425.626
Værdipapirer00000
Likvide midler92106554.6166.201
Omsætningsaktiver i alt47.96538.18723.68031.72141.542
Status balance76.56969.75466.83181.33968.246
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat59.04638.91633.78446.63731.016
Udbytte00006.000
Øvrige reserver142000407
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel59.68839.41634.28447.13737.923
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt59.68839.41634.28447.13737.923
Udskudt skat00000
Hensættelse3.5631.7932563.8872.892
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker011.95314.76517.5780
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld01.4061.35058134
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt1.32113.35916.11517.636134
Kortfristet gæld til nærtstående parter9129386.78272158
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter2115000
Kortfristet gæld til banker02.8132.813020
Selskabsskat2.072009144.815
Varekreditorer5.3872.8122.0093.87410.904
Anden gæld08.6084.5722.81311.400
Kortfristet gæld i alt11.99715.18616.17612.67927.297
Passiver i alt76.56969.75466.83181.33968.246

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte6342699598
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STROMMA DENMARK A/S

CVR-nr 26915910

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STROMMA DENMARK A/S

CVR-nr: 26915910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STROMMA DENMARK A/S

CVR-nr: 26915910

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger