Proff
Proff
Annonce
Annonce

STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr10010624
AdresseBogyden 12, 5610 Assens

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-76-59-206-196-49
Personaleomkostninger-6960000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-772-59-206-196-49
Finansielle indtægter4.1608.3748.4288.0446.312
Finansielle udgifter-3.874-3.094-2.733-952-6.422
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-11.59428.54729.03222.26822.014
Finansielle poster netto-11.30733.82834.72729.36021.903
Ordinært resultat-12.07933.76934.52128.42020.982
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-12.07933.76934.52128.42020.982
Skat af årets resultat-113-1.323-918-1.331199
Årets resultat-12.19132.44633.60327.09021.181

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele181.505201.259170.388158.539128.668
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt181.505201.259170.388158.539128.668
Anlægsaktiver i alt181.505201.259170.388158.539128.668
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter93.72888.19776.65456.30069.164
Andre tilgodehavender60335588130
Værdipapirer7.86410.25731.24329.28514.001
Likvide midler30.00845.25847.37929.52730.136
Omsætningsaktiver i alt131.660143.745155.331115.199113.432
Status balance313.165345.004325.719273.738242.100
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat200.264190.087167.617153.046140.724
Udbytte010.00012.00010.00010.000
Øvrige reserver54.41576.78376.80769.77565.007
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel255.679277.870257.424233.821216.731
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt255.679277.870257.424233.821216.731
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter56.65165.87966.56239.82925.343
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00020
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld8361.2551.7338725
Kortfristet gæld i alt57.48767.13468.29539.91725.368
Passiver i alt313.165345.004325.719273.738242.100

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte10000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr 10010624

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr: 10010624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STRØJER HOLDING ApS

CVR-nr: 10010624

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger