Proff
Proff

Stokholm Maskinfabrik ApS

CVR-nr26364957
AdresseEngdalvej 2, 7620 Lemvig

Stokholm Maskinfabrik er en veletableret, dynamisk virksomhed, der siden 2002 har beskæftiget sig med underleverandørsarbejde inden for spåntagende CNC-bearbejdning.
Via højteknologisk præcisionsudstyr og erfarne, faguddannede medarbejdere har vi et sikkert grundlag for en alsidig produktion af præcisionsbearbejdede emner til en lang række brancher. Vi foretager spåntagende bearbejdning i stort set alle typer lavt - og højtlegeret stål, metaller, pom, plast, etronit og støbegods.

Omstillingsparathed og fleksibilitet gør, at vi kan håndtere opgaver fra enkeltstyk til større serieproduktion. Dette kombineret med præcision, kvalitet og leveringssikkerhed gør os til et sikkert valg til dine opgaver.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste13.31511.6718.6838.6597.603
Personaleomkostninger-7.762-7.413-6.521-5.699-5.514
Afskrivninger-184-209-208-187-223
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5.3694.0481.9542.7731.866
Finansielle indtægter100013
Finansielle udgifter0-21-15-18-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto10-21-15-17-3
Ordinært resultat5.3794.0271.9392.7561.864
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat5.3794.0271.9392.7561.864
Skat af årets resultat-1.185-887-427-607-410
Årets resultat4.1943.1411.5122.1491.453

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler1.833848720928583
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.833848720928583
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt1.833848720928583
Varebeholdninger294259276236204
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.4695.1714.0622.7622.719
Tilgodehavender hos nærtstående parter291012500
Andre tilgodehavender126213265105124
Værdipapirer88776
Likvide midler3.2052.7191.7261.9451.174
Omsætningsaktiver i alt10.6108.6756.6435.3534.590
Status balance12.4439.5237.3636.2805.173
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat3.9713.7773.1372.8742.225
Udbytte4.0002.5001.2501.5001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel8.0966.4024.5124.4993.350
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt8.0966.4024.5124.4993.350
Udskudt skat00000
Hensættelse197116145103101
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter02510227167
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1.1040000
Varekreditorer1.4341.1331.381602812
Anden gæld1.6111.6201.325849743
Kortfristet gæld i alt4.1503.0042.7061.6781.722
Passiver i alt12.4439.5237.3636.2805.173

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte1817161515
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Stokholm Maskinfabrik ApS

CVR-nr 26364957

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

Stokholm Maskinfabrik ApS

CVR-nr: 26364957

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7029388


Certificeringer

AAA Kreditværdighed
AAA Kreditværdighed
ISO 9001 certificeret
ISO 9001 certificeret
Fødevaregodkendt - Elitesmiley
Fødevaregodkendt - Elitesmiley

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 16:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Stokholm Maskinfabrik ApS

CVR-nr: 26364957

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger