Proff
Proff
Annonce
Annonce

STICKS 'N' SUSHI A/S

CVR-nr73342619
AdresseNansensgade 49, 1366 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-062021-062020-062019-062018-06
Startdato

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

Sluttdato

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning311.420268.736273.191309.660326.010
Vareforbrug157.912142.504134.882152.365154.721
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste173.699143.148143.612162.416177.506
Personaleomkostninger-159.831-138.020-142.936-172.949-164.659
Afskrivninger-11.981-13.402-14.887-14.841-11.774
Kapacitetsomkostninger-9.997-5.517-2.827-3.0850
Primært resultat-8.110-13.791-17.038-28.4591.073
Finansielle indtægter1.2334.1401.2071.4282.645
Finansielle udgifter-2.667-2.815-4.530-1.928-1.461
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.4341.325-3.323-5001.184
Ordinært resultat-9.544-12.466-20.361-28.9592.257
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-9.544-12.466-20.361-28.9592.257
Skat af årets resultat2.0982.8244.8356.348-521
Årets resultat-7.446-9.642-15.526-22.6111.736

BALANCEREGNSKAB

2022-062021-062020-062019-062018-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver3.2191.9904.6095.6366.342
Immaterielle anlægsaktiver i alt3.2191.9904.6095.6366.342
Grunde og bygninger31.60732.04229.14833.53436.008
Andre anlæg og driftsmidler3.1254.5786.18210.10912.541
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt34.73236.62035.33043.64348.549
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver4.3593.8304.0063.9785.107
Finansielle anlægsaktiver i alt4.3593.8304.0063.9785.107
Anlægsaktiver i alt42.31042.44043.94553.25759.998
Varebeholdninger5.0224.4724.1253.8774.826
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser7.3985.6174.6357.8357.011
Tilgodehavender hos nærtstående parter43.19236.03450.66748.49554.105
Andre tilgodehavender16.4696.7954.283577694
Værdipapirer00000
Likvide midler9.80152.10154.0043.9881.032
Omsætningsaktiver i alt83.579105.542118.22567.27969.332
Status balance125.889147.982162.170120.536129.330
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat-9.039-6756.9248.65230.715
Udbytte00000
Øvrige reserver2.4701.5523.5952.3942.941
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel3.43110.87720.51921.04643.656
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt3.43110.87720.51921.04643.656
Udskudt skat0000-3.488
Hensættelse-06.4502173.488
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker15.00020.00025.00044253
Langfristet gæld til nærtstående parter0000153
Anden langfristet gæld4.2794.2313.84400
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)10.19828.86527.58725.0940
Langfristet gæld i alt29.47753.09656.43125.138406
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.24119.34419.2944.1894.327
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker38.5585.00020.08719.1420
Selskabsskat00000
Varekreditorer20.2898.00011.28627.19217.928
Anden gæld31.89351.66528.10323.61218.882
Kortfristet gæld i alt92.98184.00978.77074.13581.780
Passiver i alt125.889147.982162.170120.536129.330

ANDET

2022-062021-062020-062019-062018-06
Antal ansatte396344407443439
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STICKS 'N' SUSHI A/S

CVR-nr 73342619

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

STICKS 'N' SUSHI A/S

CVR-nr: 73342619

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STICKS 'N' SUSHI A/S

CVR-nr: 73342619

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger