Proff
Proff
Annonce

Stibo Complete A/S

CVR-nr37120928
AdresseSaturnvej 65, 8700 Horsens

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042018-12
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning840.746759.598171.732256.864-
Vareforbrug615.937552.13695.332139.5250
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste244.448226.68678.474119.10393.188
Personaleomkostninger-187.426-192.206-67.810-104.705-79.438
Afskrivninger-19.960-27.451-5.580-23.840-7.675
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat37.0626.9995.084-9.4426.074
Finansielle indtægter8611.208337055
Finansielle udgifter-9.909-5.121-604-3.182-2.591
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto2.3101.28201180
Finansielle poster netto-6.738-2.631-571-3.101-2.456
Ordinært resultat30.3244.3684.513-12.5433.617
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat30.3244.3684.513-12.5433.617
Skat af årets resultat-2.6407.893-9922.707-814
Årets resultat27.68412.2613.521-9.8362.803

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000193850
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4.7262.6261.212444462
Immaterielle anlægsaktiver i alt4.7262.6261.2126371.312
Grunde og bygninger0034.16035.00050.217
Andre anlæg og driftsmidler58.56069.92119.85014.90320.118
Øvrige materielle anlægsaktiver0006610
Materielle anlægsaktiver i alt58.56069.92154.01050.56470.336
Kapitalandele38.94036.39501.47396
Langfristede tilgodehavender118.524128.561000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver001.36101.980
Finansielle anlægsaktiver i alt157.464164.9561.3611.4732.076
Anlægsaktiver i alt220.750237.50356.58352.67473.724
Varebeholdninger51.59048.25212.3876.4878.025
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser106.420108.04033.94924.11430.956
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.71026.877948063
Andre tilgodehavender15.39614.2224621.254415
Værdipapirer00000
Likvide midler58.03637.1901.4471.130404
Omsætningsaktiver i alt240.287241.24251.00235.38142.123
Status balance461.037478.745107.58588.055115.847
Selskabskapital100.000100.0006.0006.0006.000
Overført resultat181.905156.45622.58518.9528.881
Udbytte020.000000
Øvrige reserver22.07719.949234346253
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel303.982296.40528.81925.29815.134
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt303.982296.40528.81925.29815.134
Udskudt skat0000-1.453
Hensættelse---01.453
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00010.21313.733
Langfristet gæld til banker008519713.485
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld9.61513.92611.98511.42415.806
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt9.61513.92612.83622.60829.161
Kortfristet gæld til nærtstående parter82.47698.75342.30810.927111
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat2.6471.256000
Varekreditorer31.03430.46111.5118.33522.514
Anden gæld31.28337.94412.11120.88727.917
Kortfristet gæld i alt147.440168.41465.93040.14970.100
Passiver i alt461.037478.745107.58588.055115.847

ANDET

2023-042022-042021-042020-042018-12
Antal ansatte349348118144151
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Stibo Complete A/S

CVR-nr 37120928

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Stibo Complete A/S

CVR-nr: 37120928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Stibo Complete A/S

CVR-nr: 37120928

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger