Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under konkurs

Sterno Holding ApS

CVR-nr39722429
AdresseTernevej 18, 7430 Ikast

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

11.07.2018

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste11026--21
Personaleomkostninger0000
Afskrivninger-12-1200
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat9814-4-21
Finansielle indtægter0000
Finansielle udgifter-17-1900
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-48011232834
Finansielle poster netto-4979332834
Ordinært resultat-39910832414
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat-39910832414
Skat af årets resultat0101
Årets resultat-39910932415

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger1.6721.68400
Andre anlæg og driftsmidler0000
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt1.6721.68400
Kapitalandele34514601237
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000
Finansielle anlægsaktiver i alt34514601237
Anlægsaktiver i alt1.7062.197601237
Varebeholdninger0000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000
Tilgodehavender hos nærtstående parter7783126
Andre tilgodehavender2211
Værdipapirer0000
Likvide midler10500
Omsætningsaktiver i alt191484127
Status balance1.7252.212685364
Selskabskapital50505050
Overført resultat341740632308
Udbytte0000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel391790682358
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt391790682358
Udskudt skat0000
Hensættelse----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker1.0831.16300
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld0000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt1.0831.16300
Kortfristet gæld til nærtstående parter22022000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat1100
Varekreditorer0846
Anden gæld292900
Kortfristet gæld i alt25125946
Passiver i alt1.7252.212685364

ANDET

2022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte-000

Hent gratis årsrapporter

Sterno Holding ApS

CVR-nr 39722429

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 11.07.2018 (PDF)

Periode: 11.07.2018 - 30.09.2019

Kreditrapport

Sterno Holding ApS

CVR-nr: 39722429

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

Sterno Holding ApS

CVR-nr: 39722429

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger