Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under konkurs

STERNO ApS

CVR-nr36032456
AdresseTernevej 18, 7430 Ikast

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-092020-092019-092018-092017-12
Startdato

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-092020-092019-092018-092017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug0000-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste3.2523.2151.268988943
Personaleomkostninger-3.036-2.727-1.524-586-741
Afskrivninger-47-27-21-35-41
Kapacitetsomkostninger0000782
Primært resultat169462-278366161
Finansielle indtægter0051312
Finansielle udgifter-14-12-16-41-15
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0-600-
Finansielle poster netto-14-19-11-28-3
Ordinært resultat155443-289338159
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat155443-289338159
Skat af årets resultat-37-11960-75-35
Årets resultat118324-229263124

BALANCEREGNSKAB

2021-092020-092019-092018-092017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000520
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000-
Immaterielle anlægsaktiver i alt000520
Grunde og bygninger062000-
Andre anlæg og driftsmidler14078393430
Øvrige materielle anlægsaktiver0000-
Materielle anlægsaktiver i alt140697393430
Kapitalandele0000-
Langfristede tilgodehavender0000-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000-
Finansielle anlægsaktiver i alt0000-
Anlægsaktiver i alt140697393950
Varebeholdninger1414140-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6436272631.064112
Tilgodehavender hos nærtstående parter22000810
Andre tilgodehavender1213959683
Værdipapirer0000113
Likvide midler462848528213403
Omsætningsaktiver i alt1.4171.5449161.388724
Status balance1.5572.2429551.426774
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat355236112341217
Udbytte02000140-
Øvrige reserver0000-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel480561237606342
Minoritetsinteressernes andel0000-
Egenkapital i alt480561237606342
Udskudt skat00009
Hensættelse10039
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000-
Langfristet gæld til banker0000-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld0000-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt0000-
Kortfristet gæld til nærtstående parter0751260-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker0000-
Selskabsskat355767102-
Varekreditorer20023712648265
Anden gæld8411.310399234315
Kortfristet gæld i alt1.0761.680718818423
Passiver i alt1.5572.2429551.426774

ANDET

2021-092020-092019-092018-092017-12
Antal ansatte87322
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STERNO ApS

CVR-nr 36032456

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 30.09.2018

Kreditrapport

STERNO ApS

CVR-nr: 36032456

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STERNO ApS

CVR-nr: 36032456

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger