Proff
Proff
Annonce
Annonce
Under konkurs

STERNO ApS

CVR-nr36032456
AdresseTernevej 18, 7430 Ikast

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-092020-092019-092018-092017-12
Startdato

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

31.12.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-092020-092019-092018-092017-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug

0

0

0

0

-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste

3.252

3.215

1.268

988

943

Personaleomkostninger

-3.036

-2.727

-1.524

-586

-741

Afskrivninger

-47

-27

-21

-35

-41

Kapacitetsomkostninger

0

0

0

0

782

Primært resultat

169

462

-278

366

161

Finansielle indtægter

0

0

5

13

12

Finansielle udgifter

-14

-12

-16

-41

-15

Andre finansielle indtægter eller udgifter netto

0

-6

0

0

-
Finansielle poster netto

-14

-19

-11

-28

-3

Ordinært resultat

155

443

-289

338

159

Ekstraordinære poster

0

0

0

0

-
Resultat før skat

155

443

-289

338

159

Skat af årets resultat

-37

-119

60

-75

-35

Årets resultat

118

324

-229

263

124

BALANCEREGNSKAB

2021-092020-092019-092018-092017-12
Valutakode

DKK

DKK

DKK

DKK

DKK

Goodwill

0

0

0

5

20

Øvrige immaterielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Immaterielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

5

20

Grunde og bygninger

0

620

0

0

-
Andre anlæg og driftsmidler

140

78

39

34

30

Øvrige materielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Materielle anlægsaktiver i alt

140

697

39

34

30

Kapitalandele

0

0

0

0

-
Langfristede tilgodehavender

0

0

0

0

-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver

0

0

0

0

-
Finansielle anlægsaktiver i alt

0

0

0

0

-
Anlægsaktiver i alt

140

697

39

39

50

Varebeholdninger

14

14

14

0

-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

643

627

263

1.064

112

Tilgodehavender hos nærtstående parter

220

0

0

8

10

Andre tilgodehavender

12

13

95

96

83

Værdipapirer

0

0

0

0

113

Likvide midler

462

848

528

213

403

Omsætningsaktiver i alt

1.417

1.544

916

1.388

724

Status balance

1.557

2.242

955

1.426

774

Selskabskapital

125

125

125

125

125

Overført resultat

355

236

112

341

217

Udbytte

0

200

0

140

-
Øvrige reserver

0

0

0

0

-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel

480

561

237

606

342

Minoritetsinteressernes andel

0

0

0

0

-
Egenkapital i alt

480

561

237

606

342

Udskudt skat

0

0

0

0

9

Hensættelse

1

0

0

3

9

Langfristet gæld til realkreaditinstitutter

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Langfristet gæld til nærtstående parter

0

0

0

0

-
Anden langfristet gæld

0

0

0

0

-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)

0

0

0

0

-
Langfristet gæld i alt

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til nærtstående parter

0

75

126

0

-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter

0

0

0

0

-
Kortfristet gæld til banker

0

0

0

0

-
Selskabsskat

35

57

67

102

-
Varekreditorer

200

237

126

482

65

Anden gæld

841

1.310

399

234

315

Kortfristet gæld i alt

1.076

1.680

718

818

423

Passiver i alt

1.557

2.242

955

1.426

774

ANDET

2021-092020-092019-092018-092017-12
Antal ansatte

8

7

3

2

2

Hent gratis årsrapporter

STERNO ApS

CVR-nr 36032456

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 30.09.2018

Kreditrapport

STERNO ApS

CVR-nr: 36032456

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STERNO ApS

CVR-nr: 36032456

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport
Proff™ i samarbejde med
Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger