Proff
Proff
Annonce
Annonce

Steen & Co. ApS Under Konkurs

CVR-nr35647139CVRP-nr1019070464
AdresseElverdamsvej 229, 4070 Kirke Hyllinge

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2021-062020-062019-062018-062017-06
Startdato

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

01.07.2017

01.07.2016

Sluttdato

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

30.06.2018

30.06.2017

RESULTATREGNSKAB

2021-062020-062019-062018-062017-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning--2.3801.4541.040
Vareforbrug001.9751.227-
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste81259740622687
Personaleomkostninger-575-532-3560-
Afskrivninger00-340-
Kapacitetsomkostninger000-136136
Primært resultat237651690-49
Finansielle indtægter0000-
Finansielle udgifter-1-21-50-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000-
Finansielle poster netto-1-21-50-2
Ordinært resultat237441190-50
Ekstraordinære poster0000-
Resultat før skat237441190-50
Skat af årets resultat-53-21-3-2020
Årets resultat18324870-30

BALANCEREGNSKAB

2021-062020-062019-062018-062017-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000-
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000-
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000-
Grunde og bygninger0000-
Andre anlæg og driftsmidler0093127161
Øvrige materielle anlægsaktiver0000-
Materielle anlægsaktiver i alt0093127161
Kapitalandele0000-
Langfristede tilgodehavender0000-
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000-
Finansielle anlægsaktiver i alt0000-
Anlægsaktiver i alt0093127161
Varebeholdninger0000-
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.739673384430290
Tilgodehavender hos nærtstående parter0000-
Andre tilgodehavender1522200-
Værdipapirer0000-
Likvide midler129735025527
Omsætningsaktiver i alt2.020768434684317
Status balance2.020768527811478
Selskabskapital5050505050
Overført resultat271876456-14
Udbytte0000-
Øvrige reserver0000-
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel32113711410636
Minoritetsinteressernes andel0000-
Egenkapital i alt32113711410636
Udskudt skat0000-
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000-
Langfristet gæld til banker0000-
Langfristet gæld til nærtstående parter0000-
Anden langfristet gæld0000-
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000-
Langfristet gæld i alt0000-
Kortfristet gæld til nærtstående parter0000-
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000-
Kortfristet gæld til banker0000-
Selskabsskat8431108-
Varekreditorer1.28523914524994
Anden gæld330361258449360
Kortfristet gæld i alt1.699631413705442
Passiver i alt2.020768527811478

ANDET

2021-062020-062019-062018-062017-06
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Steen & Co. ApS Under Konkurs

CVR-nr 35647139

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

Steen & Co. ApS Under Konkurs

CVR-nr: 35647139

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Steen & Co. ApS Under Konkurs

CVR-nr: 35647139

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger