Proff
Proff
Annonce
Annonce

STAUNING WHISKY A/S

CVR-nr30900863
AdresseStauningvej 38, 6900 Skjern

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.5048.29212.34711.8395.886
Personaleomkostninger-17.352-11.756-9.938-8.230-4.605
Afskrivninger-3.501-3.377-3.302-3.319-1.106
Kapacitetsomkostninger00-83-1100
Primært resultat-16.350-6.840-976180175
Finansielle indtægter182753
Finansielle udgifter-729-234-134-27-6
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-710-232-126-22-3
Ordinært resultat-17.060-7.073-1.103158172
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-17.060-7.073-1.103158172
Skat af årets resultat0000-149
Årets resultat-17.060-7.073-1.10315823

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger51.91848.29748.24748.51247.857
Andre anlæg og driftsmidler52.73450.96651.66053.09953.157
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt104.65299.26399.907101.611101.013
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt104.65299.26399.907101.611101.013
Varebeholdninger92.42264.87245.04427.74115.489
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.3371.381784593664
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2.113821158490
Værdipapirer00000
Likvide midler17.63430.46117.0755.9587.456
Omsætningsaktiver i alt122.344101.49368.08237.51927.410
Status balance226.996200.756167.989139.131128.423
Selskabskapital2.0002.0002.0002.0002.000
Overført resultat213.443190.976159.054131.104119.988
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel215.443192.976161.054133.104121.988
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt215.443192.976161.054133.104121.988
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld008432840
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt008432840
Kortfristet gæld til nærtstående parter584572561550532
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker526944519
Selskabsskat00000
Varekreditorer9.9123.4873.6794.3295.005
Anden gæld1.0043351.808813890
Kortfristet gæld i alt11.5537.7806.0925.7436.435
Passiver i alt226.996200.756167.989139.131128.423

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte3022191512
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

STAUNING WHISKY A/S

CVR-nr 30900863

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

STAUNING WHISKY A/S

CVR-nr: 30900863

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

STAUNING WHISKY A/S

CVR-nr: 30900863

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger