Proff
Proff
Annonce

Stark Danmark A/S

CVR-nr55828415
AdresseSkanderborgvej 277, 8260 Viby J

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-072022-072021-072020-072019-07
Startdato

01.08.2022

01.08.2021

01.08.2020

01.08.2019

01.08.2018

Sluttdato

31.07.2023

31.07.2022

31.07.2021

31.07.2020

31.07.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-072019-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning9.335.00010.017.0008.714.0007.403.0007.025.000
Vareforbrug7.650.0007.397.0006.461.0006.061.0005.855.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.363.0002.620.0002.253.0001.914.0001.807.000
Personaleomkostninger-1.117.000-1.160.000-1.107.000-985.000-929.000
Afskrivninger-96.000105.00080.000-69.000-75.000
Kapacitetsomkostninger-48.000-759.000-613.0000-2.000
Primært resultat470.000680.000464.000304.000164.000
Finansielle indtægter47.00020.00026.00051.00055.000
Finansielle udgifter-60.000-21.000-18.000-16.000-23.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto24.00023.00016.00023.0003.451.000
Finansielle poster netto11.00022.00024.00058.0003.483.000
Ordinært resultat481.000702.000488.000362.0003.647.000
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat481.000702.000488.000362.0003.647.000
Skat af årets resultat-106.000-168.000-116.000-32.000-58.000
Årets resultat375.000534.000372.000330.0003.589.000

BALANCEREGNSKAB

2023-072022-072021-072020-072019-07
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill26.00030.0003.0004.0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver87.000192.000114.00095.00077.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt113.000222.000117.00099.00077.000
Grunde og bygninger893.0001.115.0001.090.0001.089.0001.222.000
Andre anlæg og driftsmidler158.000163.000161.000109.00087.000
Øvrige materielle anlægsaktiver87.00056.00017.00022.00010.000
Materielle anlægsaktiver i alt1.138.0001.334.0001.268.0001.220.0001.319.000
Kapitalandele415.000126.000227.000122.000122.000
Langfristede tilgodehavender11.00000374.000355.000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt426.000126.000227.000496.000477.000
Anlægsaktiver i alt1.677.0001.682.0001.612.0001.815.0001.873.000
Varebeholdninger1.278.0001.364.000979.000895.000901.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser789.000995.000935.000783.000725.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.283.0001.396.0001.301.0002.050.0001.446.000
Andre tilgodehavender27.00095.00051.00025.00023.000
Værdipapirer00000
Likvide midler10.00020.0006.00021.0001.033.000
Omsætningsaktiver i alt4.414.0003.870.0003.272.0003.815.0004.137.000
Status balance6.091.0005.552.0004.884.0005.630.0006.010.000
Selskabskapital462.000462.000462.000462.000462.000
Overført resultat1.304.0001.019.000747.000403.0001.423.000
Udbytte90.000275.000275.0001.350.000260.000
Øvrige reserver000447.000447.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.856.0001.756.0001.484.0002.662.0002.592.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.856.0001.756.0001.484.0002.662.0002.592.000
Udskudt skat096.000100.00000
Hensættelse-38.000087.000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter786.0000000
Langfristet gæld til banker067.00066.00066.00044.000
Langfristet gæld til nærtstående parter100.00000153.000148.000
Anden langfristet gæld85.000161.00000126.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt998.000324.000189.000328.000318.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter223.0008.000161.00031.000935.000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker29.0000000
Selskabsskat147.00092.00094.00065.0000
Varekreditorer2.443.0002.919.0002.425.0002.134.0001.702.000
Anden gæld395.000415.000531.000410.000463.000
Kortfristet gæld i alt3.237.0003.434.0003.211.0002.640.0003.100.000
Passiver i alt6.091.0005.552.0004.884.0005.630.0006.010.000

ANDET

2023-072022-072021-072020-072019-07
Antal ansatte2.3222.3742.1962.2902.309
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Stark Danmark A/S

CVR-nr 55828415

Årsrapport 01.08.2022 (PDF)

Periode: 01.08.2022 - 31.07.2023

Årsrapport 01.08.2021 (PDF)

Periode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Årsrapport 01.08.2020 (PDF)

Periode: 01.08.2020 - 31.07.2021

Årsrapport 01.08.2019 (PDF)

Periode: 01.08.2019 - 31.07.2020

Årsrapport 01.08.2018 (PDF)

Periode: 01.08.2018 - 31.07.2019

Årsrapport 01.08.2017 (PDF)

Periode: 01.08.2017 - 31.07.2018

Kreditrapport

Stark Danmark A/S

CVR-nr: 55828415

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Stark Danmark A/S

CVR-nr: 55828415

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger