Proff
Proff

ST Steel ApS

CVR-nr42001724
AdresseChristian 3 Vej 8, 6000 Kolding

Kvalitet er nøgleordet hos os

ST Steel drives af to faglærte smede som har flere års erfaring i branchen. ST Steel er en virksomhed beliggende i Kolding og har eksisteret siden 2021 og varetager store som små opgaver. Hos os er kvalitet i vores dna og vi lever op til standarder på højeste niveau.

Kvalitet er nøgleordet hos os og du møder derfor kun certificeret svejsere hos ST Steel, som er nøje udvalgt til de opgaver der skal løses. Hos os levere vi smedearbejde i rustfri stål.

Vi sikre os altid at alle krav er opfyldt og vægter et tæt og pålideligt samarbejde med vores kunder

Rustfri smedeværksted i Kolding – professionel montage og mere
Kvalitet ligger i vores dna

Her på siden kan du læse mere om, hvad vi tilbyder. Vi tager imod store som små opgaver. Finder du ikke lige netop den service, som du søger, beskrevet her, er du stadig meget velkommen til at kontakte os.

Vi prøver altid at finde en god løsning, der lever op til dine ønsker og behov. Det vigtigste for os er, at vores kunder er glade og tilfredse med vores samarbejde.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-06
Startdato

01.07.2022

04.01.2021

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Nettoomsætning--
Vareforbrug00
Øvrige omkostninger--
Bruttofortjeneste1.444787
Personaleomkostninger-1.316-707
Afskrivninger00
Kapacitetsomkostninger00
Primært resultat12780
Finansielle indtægter01
Finansielle udgifter-1-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00
Finansielle poster netto-1-2
Ordinært resultat12778
Ekstraordinære poster00
Resultat før skat12778
Skat af årets resultat-28-20
Årets resultat9858

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-06
ValutakodeDKKDKK
Goodwill00
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00
Immaterielle anlægsaktiver i alt00
Grunde og bygninger00
Andre anlæg og driftsmidler24190
Øvrige materielle anlægsaktiver00
Materielle anlægsaktiver i alt24190
Kapitalandele00
Langfristede tilgodehavender00
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver480
Finansielle anlægsaktiver i alt480
Anlægsaktiver i alt28990
Varebeholdninger00
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser130127
Tilgodehavender hos nærtstående parter00
Andre tilgodehavender810
Værdipapirer00
Likvide midler11190
Omsætningsaktiver i alt321217
Status balance610307
Selskabskapital4040
Overført resultat15758
Udbytte00
Øvrige reserver00
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel19798
Minoritetsinteressernes andel00
Egenkapital i alt19798
Udskudt skat00
Hensættelse225
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00
Langfristet gæld til banker00
Langfristet gæld til nærtstående parter00
Anden langfristet gæld1216
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00
Langfristet gæld i alt1216
Kortfristet gæld til nærtstående parter4317
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00
Kortfristet gæld til banker00
Selskabsskat160
Varekreditorer13063
Anden gæld192108
Kortfristet gæld i alt380188
Passiver i alt610307

ANDET

2023-062022-06
Antal ansatte32
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ST Steel ApS

CVR-nr 42001724

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 04.01.2021 (PDF)

Periode: 04.01.2021 - 30.06.2022

Kreditrapport

ST Steel ApS

CVR-nr: 42001724

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7061557

Åbningstider

Mandag
Døgnåbent
Tirsdag
Døgnåbent
Onsdag
Døgnåbent
Torsdag
Døgnåbent
Fredag
Døgnåbent
Lørdag
Døgnåbent
Søndag
Døgnåbent

Kreditrapport

ST Steel ApS

CVR-nr: 42001724

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger