Proff
Proff
Annonce

ST SKOLEINVENTAR A/S

CVR-nr21639044
AdresseGl. Kongevej 14-20, 6880 Tarm

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste19.45617.39818.94512.89119.740
Personaleomkostninger-23.864-25.110-22.9830-27.773
Afskrivninger0000-1.192
Kapacitetsomkostninger-18.559-22.005-18.352-22.892-20.610
Primært resultat897-4.607593-10.001-870
Finansielle indtægter62668692108502
Finansielle udgifter-1.494-1.054-491-498-422
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-868-369-399-39080
Ordinært resultat29-4.976194-10.391-791
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat29-4.976194-10.391-791
Skat af årets resultat45500719154
Årets resultat485-4.976194-9.672-637

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver4.8405.7536.4943.8722.949
Immaterielle anlægsaktiver i alt4.8405.7536.4943.8722.949
Grunde og bygninger0003.5013.956
Andre anlæg og driftsmidler1.4771.7492.2662.8261.977
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt1.4771.7492.2666.3275.933
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver35121200
Finansielle anlægsaktiver i alt35121200
Anlægsaktiver i alt6.3527.5148.77210.1998.882
Varebeholdninger8.6727.0645.6384.9725.536
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser24.37618.58621.04111.10518.270
Tilgodehavender hos nærtstående parter0034300
Andre tilgodehavender582618643229855
Værdipapirer00000
Likvide midler5897193.7133.5522.772
Omsætningsaktiver i alt34.69027.33731.64620.36327.948
Status balance41.04134.85140.41830.56236.831
Selskabskapital2.5002.5002.5002.5002.500
Overført resultat-694-1.8702.5784.48815.074
Udbytte00000
Øvrige reserver3.7754.4875.0152.9121.997
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.5815.11710.0939.89919.572
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.5815.11710.0939.89919.572
Udskudt skat0000-405
Hensættelse125125-0405
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000426590
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld1.6561.8212.0281.066476
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)8.0532.034000
Langfristet gæld i alt9.7093.8542.0281.4931.066
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.0947652.0551.8812.080
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker4.5336.8327.7682.5680
Selskabsskat00000
Varekreditorer11.9427.44012.2198.6576.995
Anden gæld8.05610.7176.2536.0644.717
Kortfristet gæld i alt25.62725.75428.29619.17015.788
Passiver i alt41.04134.85140.41830.56236.831

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte5256535553
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ST SKOLEINVENTAR A/S

CVR-nr 21639044

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ST SKOLEINVENTAR A/S

CVR-nr: 21639044

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

ST SKOLEINVENTAR A/S

CVR-nr: 21639044

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger