Proff
Proff

ST Låse & Alarm ApS

CVR-nr40515577
AdresseBroværket 6, 4760 Vordingborg

VELKOMMEN TIL ST LÅSE OG ALARM
Din lokale låsesmed

Hvad enten det drejer sig om alarm, låse, adgangskontrol, videoovervågning, vagt ydelser, ja så er vi din sikringspartner med totalløsninger.

ST Låse & alarm lægger vægt på, at vores medarbejdere altid er opdaterede med den nyeste viden, om ny teknologi inden for sikrings verdenen. Dette er grundlaget for, at vi kan skabe tryghed i din eller din virksomheds hverdag.
Vi er vokset til en af de største sikrings virksomheder lokalt i Vordingborg området og med samlet mere end 50 års brancheerfaring, har vi senest udbygget virksomheden med vores egen vagtvirksomhed ST VAGT.

Vi har valgt, at vores kunder skal føle sig trygge i hverdagen, derfor begrænser vi vores vagtområde til Vordingborg kommune, derved får vores alarm patrulje en meget kort responstid, i hele kommunen.

Med ST Låse & Alarm får du derfor en sikringspartner der er med hele vejen.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

13.05.2019

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning----
Vareforbrug0000
Øvrige omkostninger----
Bruttofortjeneste1.7771.3411.2401.501
Personaleomkostninger-978-1.219-1.073-1.384
Afskrivninger-50-50-50-50
Kapacitetsomkostninger0000
Primært resultat7497211767
Finansielle indtægter4040
Finansielle udgifter-2-2-1-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0000
Finansielle poster netto2-23-1
Ordinært resultat7517012066
Ekstraordinære poster0000
Resultat før skat7517012066
Skat af årets resultat-166-16-27-15
Årets resultat586549352

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0000
Immaterielle anlægsaktiver i alt0000
Grunde og bygninger0000
Andre anlæg og driftsmidler5099149198
Øvrige materielle anlægsaktiver0000
Materielle anlægsaktiver i alt5099149198
Kapitalandele0000
Langfristede tilgodehavender0000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1616160
Finansielle anlægsaktiver i alt1616160
Anlægsaktiver i alt66115165198
Varebeholdninger2412380250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser292421129385
Tilgodehavender hos nærtstående parter93000
Andre tilgodehavender27228316
Værdipapirer0000
Likvide midler627112232350
Omsætningsaktiver i alt1.2807937381.001
Status balance1.3469088861.199
Selskabskapital40404040
Overført resultat69119814552
Udbytte93000
Øvrige reserver0000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel82423818592
Minoritetsinteressernes andel0000
Egenkapital i alt82423818592
Udskudt skat0000
Hensættelse-023
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0000
Langfristet gæld til banker0000
Langfristet gæld til nærtstående parter0000
Anden langfristet gæld16716280
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0000
Langfristet gæld i alt16716280
Kortfristet gæld til nærtstående parter1171171622
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0000
Kortfristet gæld til banker0000
Selskabsskat132800
Varekreditorer82190188155
Anden gæld259264312328
Kortfristet gæld i alt3556536721.105
Passiver i alt1.3469088861.199

ANDET

2023-062022-062021-062020-06
Antal ansatte2422
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

ST Låse & Alarm ApS

CVR-nr 40515577

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 13.05.2019 (PDF)

Periode: 13.05.2019 - 30.06.2020

Kreditrapport

ST Låse & Alarm ApS

CVR-nr: 40515577

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7053391

Firmaets links


Certificeringer

Vi findes på hele Sjælland
Vi findes på hele Sjælland
Samlet mere end 40 års brancheerfaring
Samlet mere end 40 års brancheerfaring
Tilfredse kunder
Tilfredse kunder

Kreditrapport

ST Låse & Alarm ApS

CVR-nr: 40515577

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger