Proff
Proff
Annonce
Annonce

SSP Denmark ApS

CVR-nr29536740
AdresseLufthavnsboulevarden 14 1, 2770 Kastrup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning397.420----
Vareforbrug316.941197116107172
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste115.719-197-116-107-172
Personaleomkostninger-119.9270000
Afskrivninger-17.6940000
Kapacitetsomkostninger-160000
Primært resultat-21.918-197-116-107-172
Finansielle indtægter1750000
Finansielle udgifter-3.222-7.760-2.981-2.543-6.833
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-3.047-7.760-2.981-2.543-6.833
Ordinært resultat-24.965-7.957-3.097-2.650-7.005
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-24.965-7.957-3.097-2.650-7.005
Skat af årets resultat-22.1041.749666720-50
Årets resultat-47.069-6.208-2.431-1.930-7.055

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5590000
Immaterielle anlægsaktiver i alt5590000
Grunde og bygninger45.2280000
Andre anlæg og driftsmidler8470000
Øvrige materielle anlægsaktiver1040000
Materielle anlægsaktiver i alt46.1790000
Kapitalandele0444.990444.990444.990444.990
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1950000
Finansielle anlægsaktiver i alt195444.990444.990444.990444.990
Anlægsaktiver i alt46.933444.990444.990444.990444.990
Varebeholdninger6.6200000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser21.6150000
Tilgodehavender hos nærtstående parter30.26727.1613.5230129.247
Andre tilgodehavender28.2551.5105252.12131
Værdipapirer00000
Likvide midler110.5285.1647.5085.1350
Omsætningsaktiver i alt221.15733.83511.5567.256129.278
Status balance268.090478.825456.546452.246574.268
Selskabskapital307127127127127
Overført resultat-543.959-188.390-182.182-179.751-177.821
Udbytte00000
Øvrige reserver594.736414.916414.916414.916414.916
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel51.084226.653232.861235.292237.222
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt51.084226.653232.861235.292237.222
Udskudt skat00000
Hensættelse5.185----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter144.639252.159220.707216.854336.714
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat002.9180189
Varekreditorer39.8670000
Anden gæld27.3151360100143
Kortfristet gæld i alt211.821252.172223.685216.954337.046
Passiver i alt268.090478.825456.546452.246574.268

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte344----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SSP Denmark ApS

CVR-nr 29536740

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

SSP Denmark ApS

CVR-nr: 29536740

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SSP Denmark ApS

CVR-nr: 29536740

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger