Proff
Proff
Annonce

SSH STAINLESS A/S

CVR-nr50296717
AdresseEnglandsvej 20-22, 5700 Svendborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste6.0206.4706.1285.2997.094
Personaleomkostninger-3.271-3.315-2.938-3.188-3.307
Afskrivninger-947-814-791-786-733
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.8032.3412.4001.3243.055
Finansielle indtægter15422812632101
Finansielle udgifter-150-68-88-156-115
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto416038-124-14
Ordinært resultat1.8072.5012.4371.2013.041
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat1.8072.5012.4371.2013.041
Skat af årets resultat-406-545-537-266-669
Årets resultat1.4011.9561.9009352.372

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1.362753795838881
Andre anlæg og driftsmidler8.4594.1093.4744.0653.889
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9.8204.8614.2704.9034.770
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver315315315315315
Finansielle anlægsaktiver i alt315315315315315
Anlægsaktiver i alt10.1355.1764.5855.2185.085
Varebeholdninger6.3447.0835.9915.6415.644
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.2781.8982.1392.7762.496
Tilgodehavender hos nærtstående parter000395234
Andre tilgodehavender23999873344197
Værdipapirer215190194151169
Likvide midler1.6841.9621.5212.489963
Omsætningsaktiver i alt10.79711.27510.75111.8279.735
Status balance20.93216.45115.33617.04514.819
Selskabskapital800800800800800
Overført resultat10.79910.3989.4429.1428.207
Udbytte1.0001.0001.60001.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel12.59912.19811.8429.94210.007
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt12.59912.19811.8429.94210.007
Udskudt skat00000
Hensættelse283232233254264
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld5.0991.7801.2481.6041.429
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt5.0991.7801.2481.6041.429
Kortfristet gæld til nærtstående parter0002.0711.022
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat105000358
Varekreditorer834764362427394
Anden gæld2.0111.4771.6502.7481.345
Kortfristet gæld i alt2.9502.2412.0135.2463.119
Passiver i alt20.93216.45115.33617.04514.819

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte1920222221
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SSH STAINLESS A/S

CVR-nr 50296717

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SSH STAINLESS A/S

CVR-nr: 50296717

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SSH STAINLESS A/S

CVR-nr: 50296717

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger