Proff
Proff
Annonce

Spring TopCo DK ApS

CVR-nr42217506
AdresseAgern Alle 24, 2970 Hørsholm

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2023-08Regnskab med fremmed valuta
2022-08Regnskab med fremmed valuta
2021-08Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-082022-082021-08
Startdato

01.09.2022

01.09.2021

15.03.2021

Sluttdato

31.08.2023

31.08.2022

31.08.2021

RESULTATREGNSKAB

2023-082022-082021-08
ValutakodeEUREUREUR
Nettoomsætning00108.400
Vareforbrug0073.100
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste0035.300
Personaleomkostninger000
Afskrivninger000
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat-770-50.100
Finansielle indtægter34101.100
Finansielle udgifter-16.389-11-11.800
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-50.000-3040
Finansielle poster netto-66.048-315-10.700
Ordinært resultat-66.125-315-60.800
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-66.125-315-60.800
Skat af årets resultat004.700
Årets resultat-66.125-315-56.100

BALANCEREGNSKAB

2023-082022-082021-08
ValutakodeEUREUREUR
Goodwill00499.900
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00499.900
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler0090.500
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt0090.500
Kapitalandele655.3995480
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver001.600
Finansielle anlægsaktiver i alt655.3995481.600
Anlægsaktiver i alt655.399548976.400
Varebeholdninger0071.400
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0056.800
Tilgodehavender hos nærtstående parter000
Andre tilgodehavender000
Værdipapirer000
Likvide midler2.484047.500
Omsætningsaktiver i alt12.3130199.700
Status balance667.7125491.176.100
Selskabskapital2040100
Overført resultat491.0510569.800
Udbytte000
Øvrige reserver04190
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel490.133419569.700
Minoritetsinteressernes andel008.000
Egenkapital i alt490.133419577.700
Udskudt skat0083.500
Hensættelse---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld0511.700
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt173.454130491.400
Kortfristet gæld til nærtstående parter000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker002.100
Selskabsskat008.700
Varekreditorer0043.500
Anden gæld20048.200
Kortfristet gæld i alt4.1250107.000
Passiver i alt667.7125491.176.100

ANDET

2023-082022-082021-08
Antal ansatte--713
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Spring TopCo DK ApS

CVR-nr 42217506

Årsrapport 01.09.2022 (PDF)

Periode: 01.09.2022 - 31.08.2023

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 15.03.2021 (PDF)

Periode: 15.03.2021 - 31.08.2021

Kreditrapport

Spring TopCo DK ApS

CVR-nr: 42217506

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Spring TopCo DK ApS

CVR-nr: 42217506

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger