Proff
Proff
Annonce

Sportmaster Danmark ApS

CVR-nr34479526
AdresseBaltorpbakken 5, 2750 Ballerup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

30.04.2023

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2023-042021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.050.778861.858864.7711.082.0601.094.292
Vareforbrug157.377631.425517.588-364.624-336.269
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste316.544330.007347.183101.622119.355
Personaleomkostninger-261.812-196.692-181.087-163.073-168.186
Afskrivninger-99.789-118.028-141.249-261.241-48.871
Kapacitetsomkostninger00-100.91200
Primært resultat-195.089-51.368-45.217-322.692-97.702
Finansielle indtægter1.02751620422.0820
Finansielle udgifter-23.552-16.833-14.807-7.554-10.798
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000-23.231-22.466
Finansielle poster netto-22.525-16.317-14.603-8.703-33.264
Ordinært resultat-217.613-67.685-59.820-331.395-130.966
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-217.613-67.685-59.820-331.395-130.966
Skat af årets resultat000-15.667-6.943
Årets resultat-217.613-67.685-59.820-347.062-137.909

BALANCEREGNSKAB

2023-042021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000237.877
Øvrige immaterielle anlægsaktiver17.23523.94127.6165.0666.591
Immaterielle anlægsaktiver i alt17.23523.94127.6165.066244.468
Grunde og bygninger32.46840.31647.55857.84665.993
Andre anlæg og driftsmidler006.3957.6998.817
Øvrige materielle anlægsaktiver123.696202.327281.23800
Materielle anlægsaktiver i alt160.248247.324335.19165.54574.810
Kapitalandele00034.00057.154
Langfristede tilgodehavender065.474000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0040.45700
Finansielle anlægsaktiver i alt065.47440.45734.00057.154
Anlægsaktiver i alt212.364304.002403.264104.611376.432
Varebeholdninger293.460213.304234.602158.779202.482
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser23.11721.87914.15410.3309.679
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.2080000
Andre tilgodehavender23.50144.08942.2369.32620.999
Værdipapirer00000
Likvide midler25.66680.29440.85116.302810
Omsætningsaktiver i alt378.281362.826337.477198.787237.381
Status balance590.645666.828740.741303.398613.813
Selskabskapital10.11110.11110.11110.11110.111
Overført resultat-268.490-76.719-9.03437.259287.882
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-258.378-66.6081.07747.370297.993
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-258.378-66.6081.07747.370297.993
Udskudt skat00000
Hensættelse--21.35024.40129.590
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker061.6650022.082
Langfristet gæld til nærtstående parter0125.374135.49700
Anden langfristet gæld86.310132.966204.4819.0474.204
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt86.309320.005339.8783.84922.082
Kortfristet gæld til nærtstående parter000138.967127.402
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000037.649
Selskabsskat0003.7253.725
Varekreditorer107.804146.449145.63138.02344.201
Anden gæld112.461132.073232.80547.06351.171
Kortfristet gæld i alt738.193392.731378.336227.778264.148
Passiver i alt590.645666.828740.741303.398613.813

ANDET

2023-042021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte471493491477515
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Sportmaster Danmark ApS

CVR-nr 34479526

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Sportmaster Danmark ApS

CVR-nr: 34479526

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Sportmaster Danmark ApS

CVR-nr: 34479526

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger