Proff
Proff
Annonce
Annonce

SPIES A/S

CVR-nr24137414
AdresseKay Fiskers Plads 9 5, 2300 København S

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-092021-092020-092019-092018-09
Startdato

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

01.10.2017

Sluttdato

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

30.09.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.757.606618.509661.1351.680.7591.790.215
Vareforbrug1.681.535674.413727.0351.648.2531.669.300
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste81.643-27.078-65.90032.506120.915
Personaleomkostninger-33.286-20.603-32.882-30.171-35.948
Afskrivninger-34-34-34-82-468
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat48.323-47.715-53.6382.25384.499
Finansielle indtægter0002040
Finansielle udgifter-15.703-10.268-9.311-177.379-5.770
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-15.703-10.268-9.311-177.359-5.730
Ordinært resultat32.620-57.983-62.949-175.10678.769
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat32.620-57.983-62.949-175.10678.769
Skat af årets resultat9.56611.76013.8229-18.231
Årets resultat42.186-46.223-49.127-175.09760.538

BALANCEREGNSKAB

2022-092021-092020-092019-092018-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger569012415874
Andre anlæg og driftsmidler000033
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt5690124158107
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver853807803754915
Finansielle anlægsaktiver i alt853807803754915
Anlægsaktiver i alt9098979279121.022
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser22.43627.6618.07587.52817.384
Tilgodehavender hos nærtstående parter310.627331.91222.15921.191443.291
Andre tilgodehavender29.81726.43829.0246128.990
Værdipapirer00000
Likvide midler134.70047.700700108.769328
Omsætningsaktiver i alt498.843434.42561.089219.364471.185
Status balance499.752435.32262.016220.276472.207
Selskabskapital36.00036.00036.00036.00036.000
Overført resultat3.363-8.823-162.600-113.47361.624
Udbytte30.00000010.000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel69.36327.177-126.600-77.473107.624
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt69.36327.177-126.600-77.473107.624
Udskudt skat00000
Hensættelse642642---
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld003.24550817.464
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt003.24550817.464
Kortfristet gæld til nærtstående parter115.34673.59733.61107.864
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat7.16018.09517.46417.46421.187
Varekreditorer300.174307.509127.711268.062306.549
Anden gæld7.0678.3026.58511.71511.519
Kortfristet gæld i alt429.747407.503185.371297.241347.119
Passiver i alt499.752435.32262.016220.276472.207

ANDET

2022-092021-092020-092019-092018-09
Antal ansatte6149747888
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SPIES A/S

CVR-nr 24137414

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

SPIES A/S

CVR-nr: 24137414

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SPIES A/S

CVR-nr: 24137414

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger