Proff
Proff
Annonce

SPARVEST FINANS A/S

CVR-nr10152380
AdresseAdelgade 2 1 th, 7800 Skive

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug3653363652
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste--53-36-36-52
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-36-1.553-36-36-52
Finansielle indtægter9444444443
Finansielle udgifter00000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4460000
Finansielle poster netto54044444443
Ordinært resultat504-1.50988-9
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat504-1.50988-9
Skat af årets resultat-100000
Årets resultat494-1.50988-9

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger001.5001.5001.500
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt001.5001.5001.500
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt001.5001.5001.500
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter4.9024.4084.4244.4204.376
Andre tilgodehavender00000
Værdipapirer00000
Likvide midler26158439
Omsætningsaktiver i alt4.9294.4234.4324.4244.416
Status balance4.9294.4235.9325.9245.916
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat4.4083.9135.4225.4145.406
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.9084.4135.9225.9145.906
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.9084.4135.9225.9145.906
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat100000
Varekreditorer00000
Anden gæld1110101010
Kortfristet gæld i alt2110101010
Passiver i alt4.9294.4235.9325.9245.916

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SPARVEST FINANS A/S

CVR-nr 10152380

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SPARVEST FINANS A/S

CVR-nr: 10152380

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SPARVEST FINANS A/S

CVR-nr: 10152380

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger