Proff
Proff

SOUDAL A/S

CVR-nr28479069
AdresseFerrarivej 2 A, 7100 Vejle

Soudal koncernen er den største uafhængige europæiske producent af fugemasser, lim og polyurethanskum til professionel og privat brug. Denne belgiske familievirksomhed med hovedsæde i Turnhout og grundlagt af Vic Swerts i 1966 har udviklet sig til en international spiller og ekspert i kemiske konstruktionsspecialiteter. Koncernen har 25 produktionssteder på 5 kontinenter, salgskontorer i 44 forskellige lande og over 4.ooo ansatte på verdensplan. En langsigtet vision for udvikling - med betydelige investeringer i R&D - og tilpasning til lokale markedskrav har resulteret i Soudal gruppens succes.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste7.2116.7896.7095.8645.899
Personaleomkostninger-5.928-5.362-5.246-4.432-4.616
Afskrivninger-266-415-510-473-436
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat1.0161.012953959847
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-41-48-48-32-24
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-41-48-48-32-24
Ordinært resultat975964905927823
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat975964905927823
Skat af årets resultat-230-227-208-213-182
Årets resultat745737697714641

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger1100000
Andre anlæg og driftsmidler2667401.4051.4731.544
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt3767401.4051.4731.544
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender2762762762760
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0000276
Finansielle anlægsaktiver i alt276276276276276
Anlægsaktiver i alt6521.0151.6811.7491.819
Varebeholdninger4.6015.0695.0333.5553.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6.2377.0635.6395.9684.775
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.0389931.52943217
Andre tilgodehavender178625716164
Værdipapirer00000
Likvide midler591877535394501
Omsætningsaktiver i alt13.72114.21912.94110.5348.637
Status balance14.37315.23414.62112.28310.456
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat4.8324.0873.3502.6531.939
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel5.3324.5873.8503.1532.439
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt5.3324.5873.8503.1532.439
Udskudt skat00000
Hensættelse--03543
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld000487149
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000487149
Kortfristet gæld til nærtstående parter6.7416.9366.9432.7035.173
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat579207270157141
Varekreditorer364430431393300
Anden gæld003.1285.3542.211
Kortfristet gæld i alt9.04110.64710.7718.6077.826
Passiver i alt14.37315.23414.62112.28310.456

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte111111108
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SOUDAL A/S

CVR-nr 28479069

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SOUDAL A/S

CVR-nr: 28479069

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7034677


Certificeringer

Vi er guldsponsor for team Rynkeby
Vi er guldsponsor for team Rynkeby
Lotto og Soudal fortsætter samarbejdet til og med 2022
Lotto og Soudal fortsætter samarbejdet til og med 2022

Åbningstider

Mandag
7:00 - 16:00
Tirsdag
7:00 - 16:00
Onsdag
7:00 - 16:00
Torsdag
7:00 - 16:00
Fredag
7:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

SOUDAL A/S

CVR-nr: 28479069

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger