Proff
Proff
Annonce

Sommerfuglen 4 ApS

CVR-nr43286218
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-06
Startdato

23.05.2022

Sluttdato

30.06.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste0
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger-53
Primært resultat-53
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter-1
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto-1
Ordinært resultat-54
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-54
Skat af årets resultat11
Årets resultat-43

BALANCEREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver4.987
Materielle anlægsaktiver i alt4.987
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt4.987
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender11
Værdipapirer0
Likvide midler1
Omsætningsaktiver i alt15
Status balance5.002
Selskabskapital40
Overført resultat-43
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-3
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt-3
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter4.993
Anden langfristet gæld0
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt4.993
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer13
Anden gæld0
Kortfristet gæld i alt13
Passiver i alt5.002

ANDET

2023-06
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Sommerfuglen 4 ApS

CVR-nr 43286218

Årsrapport 23.05.2022 (PDF)

Periode: 23.05.2022 - 30.06.2023

Kreditrapport

Sommerfuglen 4 ApS

CVR-nr: 43286218

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Sommerfuglen 4 ApS

CVR-nr: 43286218

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger