Proff
Proff
Annonce
Annonce

Sommerfuglen 2 ApS

CVR-nr43285955
AdresseDellerupvej 3, 7500 Holstebro

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-06
Startdato

24.05.2022

Sluttdato

30.06.2023

RESULTATREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Nettoomsætning-
Vareforbrug0
Øvrige omkostninger-
Bruttofortjeneste4
Personaleomkostninger0
Afskrivninger0
Kapacitetsomkostninger-18
Primært resultat-15
Finansielle indtægter0
Finansielle udgifter0
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto0
Finansielle poster netto0
Ordinært resultat-15
Ekstraordinære poster0
Resultat før skat-15
Skat af årets resultat3
Årets resultat-12

BALANCEREGNSKAB

2023-06
ValutakodeDKK
Goodwill0
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0
Immaterielle anlægsaktiver i alt0
Grunde og bygninger0
Andre anlæg og driftsmidler0
Øvrige materielle anlægsaktiver23.923
Materielle anlægsaktiver i alt23.923
Kapitalandele0
Langfristede tilgodehavender0
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0
Finansielle anlægsaktiver i alt0
Anlægsaktiver i alt23.923
Varebeholdninger0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0
Tilgodehavender hos nærtstående parter0
Andre tilgodehavender3
Værdipapirer0
Likvide midler270
Omsætningsaktiver i alt273
Status balance24.195
Selskabskapital40
Overført resultat-12
Udbytte0
Øvrige reserver0
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel28
Minoritetsinteressernes andel0
Egenkapital i alt28
Udskudt skat0
Hensættelse-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter0
Langfristet gæld til banker0
Langfristet gæld til nærtstående parter23.874
Anden langfristet gæld33
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)0
Langfristet gæld i alt23.907
Kortfristet gæld til nærtstående parter0
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0
Kortfristet gæld til banker0
Selskabsskat0
Varekreditorer260
Anden gæld0
Kortfristet gæld i alt260
Passiver i alt24.195

ANDET

2023-06
Antal ansatte0
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Sommerfuglen 2 ApS

CVR-nr 43285955

Årsrapport 24.05.2022 (PDF)

Periode: 24.05.2022 - 30.06.2023

Kreditrapport

Sommerfuglen 2 ApS

CVR-nr: 43285955

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Sommerfuglen 2 ApS

CVR-nr: 43285955

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger