Proff
Proff
Annonce
Annonce

SOLPARKEN, FILSKOV ApS

CVR-nr33786409
AdresseErhvervsvej 2 A, 8653 Them
Del afCPHII ApS

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-082021-082020-082019-082018-08
Startdato

01.09.2021

01.09.2020

01.09.2019

01.09.2018

01.09.2017

Sluttdato

31.08.2022

31.08.2021

31.08.2020

31.08.2019

31.08.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-6-6-5-5-5
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-4-12-15-14-12
Primært resultat-5-10-11-10-9
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-1-1-10-3
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1-1-10-3
Ordinært resultat-6-10-12-10-12
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6-10-12-10-12
Skat af årets resultat-2-4-5-4-4
Årets resultat-9-15-17-14-16

BALANCEREGNSKAB

2022-082021-082020-082019-082018-08
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt00000
Varebeholdninger521521521521521
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00006
Andre tilgodehavender11130
Værdipapirer00000
Likvide midler46412
Omsætningsaktiver i alt526528526524529
Status balance526528526524529
Selskabskapital8080808080
Overført resultat381390404421435
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel461470484501515
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt461470484501515
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter56442890
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer914141414
Anden gæld00000
Kortfristet gæld i alt6558422314
Passiver i alt526528526524529

ANDET

2022-082021-082020-082019-082018-08
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SOLPARKEN, FILSKOV ApS

CVR-nr 33786409

Årsrapport 01.09.2021 (PDF)

Periode: 01.09.2021 - 31.08.2022

Årsrapport 01.09.2020 (PDF)

Periode: 01.09.2020 - 31.08.2021

Årsrapport 01.09.2019 (PDF)

Periode: 01.09.2019 - 31.08.2020

Årsrapport 01.09.2018 (PDF)

Periode: 01.09.2018 - 31.08.2019

Årsrapport 01.09.2017 (PDF)

Periode: 01.09.2017 - 31.08.2018

Kreditrapport

SOLPARKEN, FILSKOV ApS

CVR-nr: 33786409

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SOLPARKEN, FILSKOV ApS

CVR-nr: 33786409

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger