Proff
Proff
Annonce
Annonce

SOGNEFOGEDGÅRDEN ApS

CVR-nr16990507
AdresseHofmansgavevej 27, 5450 Otterup

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-092022-092021-092020-092019-09
Startdato

01.10.2022

01.10.2021

01.10.2020

01.10.2019

01.10.2018

Sluttdato

30.09.2023

30.09.2022

30.09.2021

30.09.2020

30.09.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.9413.9022.1552.0452.563
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger-455-474-478-468-1.266
Kapacitetsomkostninger00-46-24-218
Primært resultat2.4863.4281.6311.5531.079
Finansielle indtægter10001
Finansielle udgifter-1.508-1.263-1.370-1.436-1.556
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-1.507-1.263-1.370-1.436-1.555
Ordinært resultat9792.164261117-476
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat9792.164261117-476
Skat af årets resultat-286-710-221-230-129
Årets resultat6941.45440-112-605

BALANCEREGNSKAB

2023-092022-092021-092020-092019-09
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger64.42063.36863.59263.68964.116
Andre anlæg og driftsmidler6478981.1491.3991.650
Øvrige materielle anlægsaktiver632632632632632
Materielle anlægsaktiver i alt65.70064.89865.37265.72166.398
Kapitalandele1145366598
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt1145366598
Anlægsaktiver i alt65.71164.94365.40865.78666.496
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser32377852347
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender5198319701.1541.453
Værdipapirer00000
Likvide midler141910940
Omsætningsaktiver i alt6591.4901.1461.3551.598
Status balance66.37066.43366.55567.14168.094
Selskabskapital2.5002.5002.5002.5002.500
Overført resultat19.03818.34416.89014.87314.228
Udbytte00000
Øvrige reserver-58-304-1.30400
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel21.48020.54018.08617.37316.728
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt21.48020.54018.08617.37316.728
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter24.01524.04724.08924.18824.239
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter13.66514.65415.61616.55217.463
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt37.68038.70139.70540.74041.702
Kortfristet gæld til nærtstående parter6.9405.8857.1836.6676.410
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter405510193174
Kortfristet gæld til banker00480201
Selskabsskat0578000
Varekreditorer1123146800
Anden gæld1183611.3632.2692.880
Kortfristet gæld i alt7.2107.1938.7639.0289.664
Passiver i alt66.37066.43366.55567.14168.094

ANDET

2023-092022-092021-092020-092019-09
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SOGNEFOGEDGÅRDEN ApS

CVR-nr 16990507

Årsrapport 01.10.2022 (PDF)

Periode: 01.10.2022 - 30.09.2023

Årsrapport 01.10.2021 (PDF)

Periode: 01.10.2021 - 30.09.2022

Årsrapport 01.10.2020 (PDF)

Periode: 01.10.2020 - 30.09.2021

Årsrapport 01.10.2019 (PDF)

Periode: 01.10.2019 - 30.09.2020

Årsrapport 01.10.2018 (PDF)

Periode: 01.10.2018 - 30.09.2019

Årsrapport 01.10.2017 (PDF)

Periode: 01.10.2017 - 30.09.2018

Kreditrapport

SOGNEFOGEDGÅRDEN ApS

CVR-nr: 16990507

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SOGNEFOGEDGÅRDEN ApS

CVR-nr: 16990507

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger