Proff
Proff
Annonce

SMURFIT KAPPA DANMARK A/S

CVR-nr81876614
AdresseJens Holms Vej 51, 6000 Kolding

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.441.3831.179.5271.030.6471.034.5291.070.192
Vareforbrug1.163.465949.304785.742810.868882.867
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste277.918230.223244.905223.661187.325
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-262.508-224.778-212.560-201.193-198.668
Primært resultat15.4655.48232.34522.468-11.342
Finansielle indtægter005400
Finansielle udgifter-7.580-5.323-6.234-6.147-6.418
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-4.305-3317.6914.514-5.686
Finansielle poster netto-11.885-5.6541.511-1.633-12.104
Ordinært resultat3.579-17233.98227.032-23.446
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3.579-17233.98227.032-23.446
Skat af årets resultat-1.756-150-6.079-5.2913.599
Årets resultat1.823-32227.90321.741-19.847

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.0012.4062.0141.7791.881
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.0012.4062.0141.7791.881
Grunde og bygninger108.207112.213114.123108.29596.716
Andre anlæg og driftsmidler188.735136.163134.098134.119142.886
Øvrige materielle anlægsaktiver46.97571.65261.50817.56115.859
Materielle anlægsaktiver i alt343.917320.029309.729259.975255.461
Kapitalandele58.22262.27763.21056.27451.488
Langfristede tilgodehavender89078954700
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000547634
Finansielle anlægsaktiver i alt59.11263.06663.75756.82152.122
Anlægsaktiver i alt405.030385.500375.500318.575309.464
Varebeholdninger114.48394.73073.81767.59072.296
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser213.814192.492135.906126.076131.386
Tilgodehavender hos nærtstående parter11.06313.9666.78525.27210.790
Andre tilgodehavender4.7834.6543.2705.1974.394
Værdipapirer00000
Likvide midler2311212
Omsætningsaktiver i alt346.076307.482222.105226.257221.353
Status balance751.106692.982597.605544.832530.817
Selskabskapital50.00050.00050.00050.00050.000
Overført resultat199.182197.072197.997170.494149.125
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel249.182247.072247.997220.494199.125
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt249.182247.072247.997220.494199.125
Udskudt skat00000
Hensættelse19.72120.79723.54423.54923.578
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter70.00170.00070.000133.081130.580
Anden langfristet gæld10.50111.47714.00300
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt80.50281.47784.003133.081130.580
Kortfristet gæld til nærtstående parter208.848139.68446.93831.26344.346
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat5.6642.8826.0145.3901.764
Varekreditorer73.85396.91172.76858.14166.441
Anden gæld113.336104.158116.34172.91464.983
Kortfristet gæld i alt401.701343.635242.061167.708177.534
Passiver i alt751.106692.982597.605544.832530.817

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte568549535535529
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SMURFIT KAPPA DANMARK A/S

CVR-nr 81876614

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SMURFIT KAPPA DANMARK A/S

CVR-nr: 81876614

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SMURFIT KAPPA DANMARK A/S

CVR-nr: 81876614

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger