Proff
Proff
Annonce
Annonce

SKOVRIDERLUND ApS

CVR-nr28512147
AdresseMarienlundsvej 37, 8600 Silkeborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning000--
Vareforbrug66556
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-6-6-5-5-6
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6-6-5-5-6
Finansielle indtægter127141126126121
Finansielle udgifter-1-1-3-1-2
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-30165-148292-286
Finansielle poster netto-175205-25417-167
Ordinært resultat-181200-30412-173
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-181200-30412-173
Skat af årets resultat-1-380-530
Årets resultat-182162-30359-173

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele4.4904.8134.5794.7484.515
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt4.4904.8134.5794.7484.515
Anlægsaktiver i alt4.4904.8134.5794.7484.515
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender6025252282
Værdipapirer00000
Likvide midler4053207189102
Omsætningsaktiver i alt10079231211184
Status balance4.5904.8924.8104.9594.699
Selskabskapital250250250250250
Overført resultat4.2404.5224.4604.5904.331
Udbytte100100100100100
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel4.5904.8724.8104.9404.681
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt4.5904.8724.8104.9404.681
Udskudt skat00000
Hensættelse00000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat0200190
Varekreditorer00000
Anden gæld000017
Kortfristet gæld i alt02001917
Passiver i alt4.5904.8924.8104.9594.699

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----

Hent gratis årsrapporter

SKOVRIDERLUND ApS

CVR-nr 28512147

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SKOVRIDERLUND ApS

CVR-nr: 28512147

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SKOVRIDERLUND ApS

CVR-nr: 28512147

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger