Proff
Proff
Annonce
Annonce

SKJCZ Holding ApS

CVR-nr39097133
AdresseFrederiksborgvej 129 C, 4000 Roskilde

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste4.0831.579-281-85-6
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger000-320
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat5834.819-281-118-6
Finansielle indtægter029000
Finansielle udgifter-2.412-984-133-7.3130
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-93425.3177.5281.6602.985
Finansielle poster netto-3.34624.3627.395-5.6532.985
Ordinært resultat-2.76429.18113.184-5.7712.979
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-2.76429.18113.184-5.7712.979
Skat af årets resultat333-850-1.24100
Årets resultat-2.43128.33111.943-5.7712.979

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger29.44032.00025.0004.4680
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt29.44032.00025.0004.4680
Kapitalandele23.93437.00010.8043.3098.670
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt23.93437.00010.8043.3098.670
Anlægsaktiver i alt53.37469.00035.8047.7778.670
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter6.8847.2089252.4660
Andre tilgodehavender275272000
Værdipapirer00000
Likvide midler010313700
Omsætningsaktiver i alt7.1597.5831.0622.4660
Status balance60.53376.58336.86610.2438.670
Selskabskapital5050505050
Overført resultat5.1866.92710.504922-12
Udbytte00000
Øvrige reserver23.88436.4414.1634.1638.610
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel29.12043.41814.7175.1358.648
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt29.12043.41814.7175.1358.648
Udskudt skat00000
Hensættelse2.0232.5571.241--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter6.505015.3952.1090
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld10.13015.395000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt16.63515.39515.3952.1090
Kortfristet gæld til nærtstående parter7.0966.3515.4911.87416
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter0001250
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat4.7004.265000
Varekreditorer9603.7802206
Anden gæld081701.0000
Kortfristet gæld i alt12.75515.2135.5132.99922
Passiver i alt60.53376.58336.86610.2438.670

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte--000
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SKJCZ Holding ApS

CVR-nr 39097133

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SKJCZ Holding ApS

CVR-nr: 39097133

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SKJCZ Holding ApS

CVR-nr: 39097133

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger