Proff
Proff
Annonce
Annonce

SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S

CVR-nr70515113
AdressePark Allé 355, 2605 Brøndby

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning11.288.58111.382.14410.113.38510.975.5279.519.514
Vareforbrug10.335.61110.483.4679.464.39810.298.9158.972.964
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.003.827985.170694.254680.100548.634
Personaleomkostninger-250.142-228.008-199.788-188.813-178.870
Afskrivninger22.793-4.237-3.153-2.168-4.384
Kapacitetsomkostninger0-30.1960-110-106
Primært resultat730.892722.729491.313489.009365.274
Finansielle indtægter36.58453.18939.91847.21252.521
Finansielle udgifter-16.943-26.831-30.869-21.733-10.364
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto19.64126.3589.04925.47942.157
Ordinært resultat750.533749.087500.362514.488407.431
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat750.533749.087500.362514.488407.431
Skat af årets resultat-167.543-165.303-109.894-116.363-90.261
Årets resultat582.990583.784390.468398.125317.170

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver65.58375.75815.8118.2722.507
Immaterielle anlægsaktiver i alt65.58375.75815.8118.2722.507
Grunde og bygninger37683027700
Andre anlæg og driftsmidler1.7511.6201.8652.8385.963
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2.1272.4502.1422.8385.963
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt67.71078.20817.95311.1108.470
Varebeholdninger84.25861.86852.06668.0081.383.831
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser275.862283.771245.898247.261118.363
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.502.6411.008.446994.198697.26859.818
Andre tilgodehavender261.764346.998433.064434.926378.034
Værdipapirer00000
Likvide midler00125507546
Omsætningsaktiver i alt2.133.2521.717.8561.725.3511.447.9701.940.592
Status balance2.200.9621.796.0641.743.3041.459.0801.949.062
Selskabskapital30.00030.00030.00030.00030.000
Overført resultat177.140185.861191.657195.996200.367
Udbytte585.000584.000390.000398.000318.000
Øvrige reserver23.55016.83911.2596.4521.956
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel815.690816.700622.916630.448550.323
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt815.690816.700622.916630.448550.323
Udskudt skat00000
Hensættelse74.270140.48355.27460.96769.343
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter29.4374.66610.25110.863513.412
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat8.76517.58122.89700
Varekreditorer668.317317.728423.311229.479347.101
Anden gæld604.483498.906608.655527.323468.883
Kortfristet gæld i alt1.311.002838.8811.065.114767.6651.329.396
Passiver i alt2.200.9621.796.0641.743.3041.459.0801.949.062

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte384359297279278
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S

CVR-nr 70515113

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S

CVR-nr: 70515113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SKANDINAVISK MOTOR CO. A/S

CVR-nr: 70515113

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger