Proff
Proff
Annonce

Skagen Ny Glas ApS

CVR-nr19275299CVRP-nr1003803331
AdresseVestkajen 12, 9990 Skagen

Regnskab

Beløb i hele 1000
Viser regnskabstal for virksomhed

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.4661.5541.7131.5001.403
Personaleomkostninger-955-684-1.185-1.193-1.272
Afskrivninger-55-55-57-58-60
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat45681547024871
Finansielle indtægter6131771
Finansielle udgifter-6-3-3-30
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto0111430
Ordinært resultat45682648425271
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat45682648425271
Skat af årets resultat-101-182-107-56-20
Årets resultat35564337719651

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger585641696754812
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt585641696754812
Kapitalandele2121212121
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2121212121
Anlægsaktiver i alt606662717775833
Varebeholdninger3040567455
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser11613512059210
Tilgodehavender hos nærtstående parter02815695010
Andre tilgodehavender00060315
Værdipapirer513513333333
Likvide midler940670479768623
Omsætningsaktiver i alt1.5991.6401.2571.4961.271
Status balance2.2052.3021.9742.2702.104
Selskabskapital200200200200200
Overført resultat853899655679883
Udbytte400400400400500
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4531.4991.2551.2791.583
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4531.4991.2551.2791.583
Udskudt skat00000
Hensættelse5455565654
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt000330
Kortfristet gæld til nærtstående parter1210000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat1021831071140
Varekreditorer501139611239
Anden gæld004606760
Kortfristet gæld i alt698748663903466
Passiver i alt2.2052.3021.9742.2702.104

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte22233
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Skagen Ny Glas ApS

CVR-nr 19275299

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Skagen Ny Glas ApS

CVR-nr: 19275299

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Skagen Ny Glas ApS

CVR-nr: 19275299

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger