Proff
Proff
Annonce
Annonce

SIMCORP A/S

CVR-nr15505281
AdresseWeidekampsgade 16, 2300 København S

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000
Et eller flere årsregnskaber er ikke fuldstændige eller afviger fra standarden.
2022-12Regnskab med fremmed valuta
2021-12Regnskab med fremmed valuta
2020-12Regnskab med fremmed valuta
2019-12Regnskab med fremmed valuta
2018-12Regnskab med fremmed valuta
2017-12Regnskab med fremmed valuta
2016-12Regnskab med fremmed valuta
2015-12Regnskab med fremmed valuta
2014-12Regnskab med fremmed valuta
2013-12Regnskab med fremmed valuta

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Nettoomsætning263.438250.191235.572235.780198.661
Vareforbrug84.51781.66069.90269.19867.302
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste178.921168.531165.670166.582160.513
Personaleomkostninger-48.035-35.458-35.449-32.1760
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-92.995-77.557-71.005-71.595-83.457
Primært resultat74.38185.46189.86693.98377.056
Finansielle indtægter34.90325.84225.22825.16520.642
Finansielle udgifter-811-588-6.991-740-4.606
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto000088
Finansielle poster netto34.09225.25418.23724.42520.642
Ordinært resultat108.473110.715108.103118.40893.092
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat108.473110.715108.103118.40893.092
Skat af årets resultat-16.086-15.76719.439-22.423-18.437
Årets resultat92.38794.94888.66495.98574.655

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeEUREUREUREUREUR
Goodwill000027.937
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2110121264431
Immaterielle anlægsaktiver i alt211121264431
Grunde og bygninger19.338000612
Andre anlæg og driftsmidler374174001.475
Øvrige materielle anlægsaktiver95222.08000862
Materielle anlægsaktiver i alt20.66422.25425.72127.7471.474
Kapitalandele138.108138.012137.982136.32475.259
Langfristede tilgodehavender00001.569
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver6.3266.2851.8451.4362.328
Finansielle anlægsaktiver i alt144.434144.297139.827137.76076.828
Anlægsaktiver i alt165.100166.562165.669165.77178.733
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser18.2700150.97300
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender254.847200.38110.566136.25992.918
Værdipapirer00006.235
Likvide midler11.72315.92726.5838.55223.683
Omsætningsaktiver i alt291.521223.400192.312148.433125.968
Status balance456.621389.962357.981314.204204.701
Selskabskapital5.4415.4415.4415.4415.441
Overført resultat291.547245.878219.738167.800102.139
Udbytte39.73239.88840.12539.91935.934
Øvrige reserver00009.963
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel336.720291.207265.304213.160153.477
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt336.720291.207265.304213.16015.348
Udskudt skat36.76323.27419.12114.5507.753
Hensættelse2.3452.0772.3454.4371.851
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld16.71918.02320.74923.2770
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt52.94241.29739.87042.2117.753
Kortfristet gæld til nærtstående parter24.52616.14811.33010.1930
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker6.72403.13520.0000
Selskabsskat04.4891.1690997
Varekreditorer13.52115.0147.1846.63038.974
Anden gæld19.84319.73027.64421.9571.649
Kortfristet gæld i alt64.77655.38150.57558.83341.620
Passiver i alt456.621389.962357.981314.204204.701

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte57355300-
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SIMCORP A/S

CVR-nr 15505281

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SIMCORP A/S

CVR-nr: 15505281

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SIMCORP A/S

CVR-nr: 15505281

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger