Proff
Proff
Annonce
Annonce

SGL International A/S

CVR-nr37521043
AdresseJernholmen 49, 2650 Hvidovre

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning00003.520.600
Vareforbrug0000124.956
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste0000-
Personaleomkostninger0000-378.241
Afskrivninger00-5.4370-11.627
Kapacitetsomkostninger-17.000-13.0002.569-1.3850
Primært resultat-17.000-13.000-8.006-1.38512.582
Finansielle indtægter242.000168.00093.05093.39478.924
Finansielle udgifter-316.000-209.000-172.808-171.550-138.525
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00-550-5.4480
Finansielle poster netto-74.000-41.000-80.308-83.604-59.601
Ordinært resultat-91.000-54.000-88.314-84.989-47.019
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-91.000-54.000-88.314-84.989-47.019
Skat af årets resultat19.00021.0004881.276-8.367
Årets resultat-72.000-33.000-87.826-83.713-55.386

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill0000951.425
Øvrige immaterielle anlægsaktiver0003.00023.398
Immaterielle anlægsaktiver i alt0003.0001.250.279
Grunde og bygninger00003.395
Andre anlæg og driftsmidler000020.797
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt000024.192
Kapitalandele1.479.0001.479.0001.037.8801.043.8620
Langfristede tilgodehavender884.000846.0001.327.3371.241.061645.880
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver1.00018.0001.1963.6174.757
Finansielle anlægsaktiver i alt2.364.0002.343.0002.366.4132.288.540650.637
Anlægsaktiver i alt2.364.0002.343.0002.366.4132.291.5401.925.108
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser0000505.662
Tilgodehavender hos nærtstående parter825.0001.423.000005.420
Andre tilgodehavender17.000061027.393
Værdipapirer00000
Likvide midler1.068.0009.00056763.094225.216
Omsætningsaktiver i alt1.910.0001.432.00062863.094777.659
Status balance4.274.0003.775.0002.367.0412.354.6342.702.767
Selskabskapital1.0001.000501501501
Overført resultat231.00078.000-310.204-222.378-154.218
Udbytte00000
Øvrige reserver0225.000802.969808.401830.764
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel232.000304.000493.266586.524651.111
Minoritetsinteressernes andel00005.535
Egenkapital i alt232.000304.000493.266586.524656.646
Udskudt skat000046.807
Hensættelse0000-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker3.976.0003.416.000000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld001.832.9621.641.5550
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.976.0003.416.0001.832.9621.641.5551.312.721
Kortfristet gæld til nærtstående parter7.00054.00020.388105.355114.097
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker000079.342
Selskabsskat00109017.707
Varekreditorer0000425.569
Anden gæld59.0001.00020.31621.20091.011
Kortfristet gæld i alt66.00055.00040.813126.555733.400
Passiver i alt4.274.0003.775.0002.367.0412.354.6342.702.767

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte0000952
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SGL International A/S

CVR-nr 37521043

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SGL International A/S

CVR-nr: 37521043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SGL International A/S

CVR-nr: 37521043

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger