Proff
Proff
Annonce
Annonce

SERVILUX DANMARK A/S

CVR-nr20038640
AdresseRavnholtvænget 5, 5230 Odense M

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-062022-062021-062020-062019-06
Startdato

01.07.2022

01.07.2021

01.07.2020

01.07.2019

01.07.2018

Sluttdato

30.06.2023

30.06.2022

30.06.2021

30.06.2020

30.06.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste235310336458566
Personaleomkostninger-227-365-273-354-634
Afskrivninger-25-52-62-62-60
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-17-108143-129
Finansielle indtægter126106884528
Finansielle udgifter-82-28-31-24-13
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto4378572115
Ordinært resultat26-305864-114
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat26-305864-114
Skat af årets resultat-530-13-1424
Årets resultat2104550-90

BALANCEREGNSKAB

2023-062022-062021-062020-062019-06
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler4065117179240
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt4065117179240
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt4065117179240
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser520341189245202
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.0222.9302.3352.278957
Andre tilgodehavender151156125120117
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt4.1835.0984.4454.6173.380
Status balance4.2235.1634.5624.7953.621
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat9614401.4392.3942.345
Udbytte02.0001.00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.4612.9402.9392.8942.845
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.4612.9402.9392.8942.845
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.0677334141900
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker1.3081.2683091.135353
Selskabsskat001800
Varekreditorer7880211689
Anden gæld310142860560334
Kortfristet gæld i alt2.7632.2231.6221.901776
Passiver i alt4.2235.1634.5624.7953.621

ANDET

2023-062022-062021-062020-062019-06
Antal ansatte22012
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SERVILUX DANMARK A/S

CVR-nr 20038640

Årsrapport 01.07.2022 (PDF)

Periode: 01.07.2022 - 30.06.2023

Årsrapport 01.07.2021 (PDF)

Periode: 01.07.2021 - 30.06.2022

Årsrapport 01.07.2020 (PDF)

Periode: 01.07.2020 - 30.06.2021

Årsrapport 01.07.2019 (PDF)

Periode: 01.07.2019 - 30.06.2020

Årsrapport 01.07.2018 (PDF)

Periode: 01.07.2018 - 30.06.2019

Årsrapport 01.07.2017 (PDF)

Periode: 01.07.2017 - 30.06.2018

Kreditrapport

SERVILUX DANMARK A/S

CVR-nr: 20038640

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SERVILUX DANMARK A/S

CVR-nr: 20038640

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger