Proff
Proff
Annonce
Annonce

ServiceStyring.dk ApS

CVR-nr37820180
AdresseH.P.Hansens Plads 32, 4200 Slagelse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste92-715-684-101107
Personaleomkostninger-294-649-1110-166
Afskrivninger-288-1-7-7-7
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-489-1.365-801-108-66
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-55-83-19-9-5
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-55-83-19-9-5
Ordinært resultat-544-1.449-820-117-71
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-544-1.449-820-117-71
Skat af årets resultat1183182052417
Årets resultat-427-1.130-616-93-54

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver2.0640000
Immaterielle anlægsaktiver i alt2.0640000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler2801815
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt2801815
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt2.09201815
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser6489967
Tilgodehavender hos nærtstående parter002052417
Andre tilgodehavender166584160130
Værdipapirer00000
Likvide midler230510922719
Omsætningsaktiver i alt4081.17248474103
Status balance2.5001.17248582117
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-559247-873-257-165
Udbytte00000
Øvrige reserver1.6100000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.101297-823-207-115
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.101297-823-207-115
Udskudt skat00000
Hensættelse0----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.2757031.178279141
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer94746009
Anden gæld3098701081
Kortfristet gæld i alt1.3998761.308289232
Passiver i alt2.5001.17248582117

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte22101

Hent gratis årsrapporter

ServiceStyring.dk ApS

CVR-nr 37820180

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

ServiceStyring.dk ApS

CVR-nr: 37820180

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

ServiceStyring.dk ApS

CVR-nr: 37820180

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger