Proff
Proff
Annonce

Semilab Denmark ApS

CVR-nr37138177
AdresseTorvegade 6, 6330 Padborg

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste2.1562.0211.7861.8871.812
Personaleomkostninger-1.832-1.751-1.587-1.639-1.627
Afskrivninger-156-21-21-15-11
Kapacitetsomkostninger-1.8900000
Primært resultat-1.721249178233173
Finansielle indtægter00700
Finansielle udgifter-82-77-94-69-66
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-82-77-87-69-66
Ordinært resultat-1.80317391164107
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-1.80317391164107
Skat af årets resultat-34-38-21-37-24
Årets resultat-1.8381357012783

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler015617712367
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt015617712367
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver140135131128188
Finansielle anlægsaktiver i alt140135131128188
Anlægsaktiver i alt140291308250255
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2.2031.4861.5241.5281.232
Tilgodehavender hos nærtstående parter1.1601.35102.117831
Andre tilgodehavender314244339116144
Værdipapirer00000
Likvide midler5862152.201207926
Omsætningsaktiver i alt4.3143.3924.0873.9693.200
Status balance4.4543.6824.3954.2193.454
Selskabskapital5050505050
Overført resultat-6961.1411.007936809
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel-6461.1911.057986859
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt-6461.1911.057986859
Udskudt skat00000
Hensættelse1.890102--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter2.6861.8902.8362.7722.067
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat3217290
Varekreditorer15714725110175
Anden gæld335427473342354
Kortfristet gæld i alt3.2112.4813.3363.2332.595
Passiver i alt4.4543.6824.3954.2193.454

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte33333
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Semilab Denmark ApS

CVR-nr 37138177

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Semilab Denmark ApS

CVR-nr: 37138177

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Semilab Denmark ApS

CVR-nr: 37138177

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger