Proff
Proff
Annonce
Annonce

SELSKABET AF 4. OKTOBER 1944 A/S

CVR-nr19617289
AdresseHans Broges Gade 2 1, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug7265808684
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-72-65-80-86-84
Personaleomkostninger-180-180-180-180-180
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-252-245-260-266-264
Finansielle indtægter8.4821.5268.96450117.476
Finansielle udgifter-22-18.654-109-168-45
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto8.460-17.1298.85433217.430
Ordinært resultat8.208-17.3738.5956717.166
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat8.208-17.3738.5956717.166
Skat af årets resultat-1.8064.200-1.891-24-3.777
Årets resultat6.403-13.1736.7044313.390

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele72.06562.08582.64576.88276.382
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt72.06562.08582.64576.88276.382
Anlægsaktiver i alt72.06562.08582.64576.88276.382
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender2.2624.54306120
Værdipapirer00000
Likvide midler8112.1442.6243.7177.187
Omsætningsaktiver i alt3.0736.6872.6244.3297.187
Status balance75.13868.77285.26981.21083.568
Selskabskapital10.00010.00010.00010.00010.000
Overført resultat64.68358.34171.57367.86967.883
Udbytte61593.0005755
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel74.74468.40084.57377.92677.939
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt74.74468.40084.57377.92677.939
Udskudt skat-2.2620000
Hensættelse-0133--
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt-2.2620000
Kortfristet gæld til nærtstående parter3323113023.2153.121
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat001930924
Varekreditorer31313900
Anden gæld303030701.585
Kortfristet gæld i alt3943725643.2855.630
Passiver i alt75.13868.77285.26981.21083.568

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte11111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SELSKABET AF 4. OKTOBER 1944 A/S

CVR-nr 19617289

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SELSKABET AF 4. OKTOBER 1944 A/S

CVR-nr: 19617289

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SELSKABET AF 4. OKTOBER 1944 A/S

CVR-nr: 19617289

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger