Proff
Proff
Annonce

SELSKABET AF 31. DECEMBER 2004 A/S

CVR-nr13921474
AdresseStore Torv 4, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug241801817
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-24-18-19-18-17
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-24-18-19-18-17
Finansielle indtægter2022568
Finansielle udgifter-16-16-15-14-14
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto5974542614780
Finansielle poster netto583438249466554
Ordinært resultat560420230448537
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat560420230448537
Skat af årets resultat-128-94-424
Årets resultat432325226450542

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele2.9102.3131.8592.7562.279
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt2.9102.3131.8592.7562.279
Anlægsaktiver i alt2.9102.3131.8592.7562.279
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter1850000
Andre tilgodehavender23227246266279
Værdipapirer00000
Likvide midler12913213300
Omsætningsaktiver i alt337359380266279
Status balance3.2472.6722.2393.0232.558
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat-547-3820044
Udbytte00218471554
Øvrige reserver1.33673831230
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.2888567489941.098
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.2888567489941.098
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.2471.14205540
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat12693000
Varekreditorer2018181717
Anden gæld5665621.4721.4571.443
Kortfristet gæld i alt1.9591.8161.4902.0291.460
Passiver i alt3.2472.6722.2393.0232.558

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte-----
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SELSKABET AF 31. DECEMBER 2004 A/S

CVR-nr 13921474

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SELSKABET AF 31. DECEMBER 2004 A/S

CVR-nr: 13921474

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SELSKABET AF 31. DECEMBER 2004 A/S

CVR-nr: 13921474

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger