Proff
Proff
Annonce

Selskabet af 27.04.2020 A/S

CVR-nr42527416
AdressePilestræde 52 1, 1112 København K

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2019-042018-042017-042016-042015-04
Startdato

01.05.2018

01.05.2017

01.05.2016

01.05.2015

01.05.2014

Sluttdato

30.04.2019

30.04.2018

30.04.2017

30.04.2016

30.04.2015

RESULTATREGNSKAB

2019-042018-042017-042016-042015-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning316.530329.244346.172366.519369.082
Vareforbrug251.933251.321---
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste68.06880.274106.30889.90389.372
Personaleomkostninger-82.761-80.339-80.428-81.104-79.041
Afskrivninger-2.609-2.018-3.383-2.451-3.177
Kapacitetsomkostninger0083.81183.55582.218
Primært resultat-17.301-2.08222.4976.3487.154
Finansielle indtægter2921151733
Finansielle udgifter-1.029-616-437-1.259-1.756
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00---
Finansielle poster netto-1.000-595-422-1.242-1.723
Ordinært resultat-18.301-2.67722.0765.1075.431
Ekstraordinære poster00---
Resultat før skat-18.301-2.67722.0765.1075.431
Skat af årets resultat4.019544-4.866-1.136-1.208
Årets resultat-14.282-2.13317.2103.9714.223

BALANCEREGNSKAB

2019-042018-042017-042016-042015-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill000045
Øvrige immaterielle anlægsaktiver5.7555.893---
Immaterielle anlægsaktiver i alt5.7555.8934.7645.4132.906
Grunde og bygninger2.6842.453---
Andre anlæg og driftsmidler1.5261.8144.1013.8954.447
Øvrige materielle anlægsaktiver00---
Materielle anlægsaktiver i alt4.2094.2674.1013.8954.447
Kapitalandele00---
Langfristede tilgodehavender13.7349.924---
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00---
Finansielle anlægsaktiver i alt13.7349.924---
Anlægsaktiver i alt23.69820.08318.72221.07419.623
Varebeholdninger56.20653.50653.72852.53555.928
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.1677003052.5803.637
Tilgodehavender hos nærtstående parter00--0
Andre tilgodehavender3.2306.2253.3652.6354.449
Værdipapirer00---
Likvide midler1.1381.7754.1543.1431.579
Omsætningsaktiver i alt67.03866.01865.46265.23570.507
Status balance90.73686.10284.18486.30990.130
Selskabskapital1.0001.0001.0001.0001.000
Overført resultat26.84141.12343.25640.29641.075
Udbytte00---
Øvrige reserver00---
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel27.84142.12344.25641.29642.075
Minoritetsinteressernes andel00---
Egenkapital i alt27.84142.12344.25641.29642.075
Udskudt skat6.1392.121---
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00---
Langfristet gæld til banker00---
Langfristet gæld til nærtstående parter00---
Anden langfristet gæld00---
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00---
Langfristet gæld i alt6.1392.1213.0011.1551.560
Kortfristet gæld til nærtstående parter00---
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00---
Kortfristet gæld til banker28.9870---
Selskabsskat04.156---
Varekreditorer21.91219.09420.51124.40719.383
Anden gæld11.99710.76912.03014.98615.965
Kortfristet gæld i alt62.89543.97836.92743.85846.495
Passiver i alt90.73686.10284.18486.30990.130

ANDET

2019-042018-042017-042016-042015-04
Antal ansatte230228224232230
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Selskabet af 27.04.2020 A/S

CVR-nr 42527416

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

Selskabet af 27.04.2020 A/S

CVR-nr: 42527416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Selskabet af 27.04.2020 A/S

CVR-nr: 42527416

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger