Proff
Proff
Annonce

SELSKABET AF 22. JULI 1954 A/S

CVR-nr16239682
AdresseHans Broges Gade 2 1, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-125-113-169-438-204
Personaleomkostninger-1.028-895-477-1.662-1.488
Afskrivninger-255-233-333-389-45
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-1.408-1.241-979-2.489-1.737
Finansielle indtægter6504.9591.6244.329220
Finansielle udgifter-5.651-261-1.081-722-1.933
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto110-6121.698-99417.526
Finansielle poster netto-4.8924.0872.2412.61315.813
Ordinært resultat-6.3002.8461.26312414.076
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6.3002.8461.26312414.076
Skat af årets resultat1.118-893-126-267-3.515
Årets resultat-5.1811.9531.137-14310.560

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger11.89111.21111.32011.4290
Andre anlæg og driftsmidler2546998231.167855
Øvrige materielle anlægsaktiver2.6491.605000
Materielle anlægsaktiver i alt12.14511.90912.14212.596855
Kapitalandele41.81318.8569.4838.80322.123
Langfristede tilgodehavender1.87420.238000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt43.68739.0949.4838.80322.123
Anlægsaktiver i alt55.83151.00321.62621.39822.978
Varebeholdninger2.8271.824000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser2259000
Tilgodehavender hos nærtstående parter22722730.04729.39728.498
Andre tilgodehavender2.7497541.5852.2651.003
Værdipapirer17.32823.69621.69921.60413.625
Likvide midler23824442277.432
Omsætningsaktiver i alt23.39126.81553.38353.30550.557
Status balance79.22277.81975.00974.70373.535
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat62.48567.66765.71464.51564.247
Udbytte0000200
Øvrige reserver0006262
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel62.98568.16766.21465.07765.009
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt62.98568.16766.21465.07765.009
Udskudt skat4410000
Hensættelse03292571972.063
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter3.5163.8344.1584.4750
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt3.5163.8344.1584.4750
Kortfristet gæld til nærtstående parter5.6971.1039016461.362
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker6.5562.8332.8963.0790
Selskabsskat07951417971.387
Varekreditorer11431363050
Anden gæld3534443794333.664
Kortfristet gæld i alt12.7205.4894.3814.9556.464
Passiver i alt79.22277.81975.00974.70373.535

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte53111
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SELSKABET AF 22. JULI 1954 A/S

CVR-nr 16239682

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SELSKABET AF 22. JULI 1954 A/S

CVR-nr: 16239682

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SELSKABET AF 22. JULI 1954 A/S

CVR-nr: 16239682

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger