Proff
Proff
Annonce

Sejten ApS

CVR-nr19781631
AdresseSøvangen 14, 5884 Gudme

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning3.6353.3903.0964.0832.938
Vareforbrug2.4891.9431.5662.5981.859
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.1461.4471.5301.4861.350
Personaleomkostninger-1.038-1.001-1.051-1.276-1.243
Afskrivninger-67-73-67-39-63
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat4137341217044
Finansielle indtægter1816181717
Finansielle udgifter-28-22-20-17-18
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-10-6-2-10
Ordinært resultat3136741016944
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat3136741016944
Skat af årets resultat-14-89-98-42-17
Årets resultat1727831112827

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger873901928956984
Andre anlæg og driftsmidler791181764860
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9521.0191.1041.0041.044
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt00000
Anlægsaktiver i alt9521.0191.1041.0041.044
Varebeholdninger40105105105250
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser1.9191.9761.4591.4511.391
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender4800016
Værdipapirer00000
Likvide midler8839531.267920946
Omsætningsaktiver i alt2.8923.0422.8382.4912.656
Status balance3.8444.0613.9433.4953.700
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat1.9962.0871.9171.7131.694
Udbytte10810810810898
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel2.2292.3202.1501.9461.917
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt2.2292.3202.1501.9461.917
Udskudt skat00000
Hensættelse238246234220205
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter607603603601600
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt607603603601600
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00-1-1-1
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat075102180
Varekreditorer324317280256432
Anden gæld447501575454548
Kortfristet gæld i alt770893956728978
Passiver i alt3.8444.0613.9433.4953.700

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte33343
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Sejten ApS

CVR-nr 19781631

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Sejten ApS

CVR-nr: 19781631

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Sejten ApS

CVR-nr: 19781631

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger