Proff
Proff
Annonce
Annonce

SD Holding af 2015 ApS

CVR-nr37290335
AdresseVejenbrødvej 45, 2980 Kokkedal

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug1313131313
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-----
Personaleomkostninger00000
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-13-13-13-13-13
Finansielle indtægter2601.470833766164
Finansielle udgifter-1.682-19-39-3-507
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto4.3683.1863.374-7404.154
Finansielle poster netto2.9464.6384.168233.811
Ordinært resultat2.9334.6254.155113.798
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat2.9334.6254.155113.798
Skat af årets resultat307-316-170-16487
Årets resultat3.2404.3083.984-1533.886

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele13.54811.5809.9948.2208.959
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt13.54811.5809.9948.2208.959
Anlægsaktiver i alt13.54811.5809.9948.2208.959
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter2.4001.6001.60004.000
Andre tilgodehavender8551019582.856806
Værdipapirer9.16711.4498.6616.8552.586
Likvide midler1.8303306521.223900
Omsætningsaktiver i alt14.25213.48011.87110.9348.292
Status balance27.80025.06021.86419.15417.252
Selskabskapital5050505050
Overført resultat20.32119.54917.32815.23014.754
Udbytte500500113111108
Øvrige reserver6.9154.9473.3611.5872.327
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel27.78725.04720.85216.97817.239
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt27.78725.04720.85216.97817.239
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter001.0002.1630
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld1313131313
Kortfristet gæld i alt13131.0132.17613
Passiver i alt27.80025.06021.86419.15417.252

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte000--
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SD Holding af 2015 ApS

CVR-nr 37290335

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SD Holding af 2015 ApS

CVR-nr: 37290335

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SD Holding af 2015 ApS

CVR-nr: 37290335

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger