Proff
Proff
Annonce
Annonce

SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S

CVR-nr14049673
AdresseJernholmen 49, 2650 Hvidovre

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning7.464.0724.664.0312.379.1301.702.3743.520.600
Vareforbrug6.937.8674.314.6242.140.1111.477.971122.799
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste721.008506.748239.019224.403-
Personaleomkostninger-383.824-291.613-220.063-178.700-378.241
Afskrivninger-67.974-32.920-15.859-24.384-11.627
Kapacitetsomkostninger0-3.0000-1.3380
Primært resultat269.210192.0283.09719.98140.740
Finansielle indtægter107.25932.96116.4905.389382
Finansielle udgifter-141.732-88.230-41.657-15.818-22.473
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto49.91812.81332.71936.8190
Finansielle poster netto15.445-42.4567.55226.390-22.091
Ordinært resultat284.655136.75910.64946.37118.649
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat284.655136.75910.64946.37118.649
Skat af årets resultat-55.354-53.850213-4.209-16.110
Årets resultat229.30182.90910.86242.1622.539

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill12.83114.97017.1090155.452
Øvrige immaterielle anlægsaktiver91.915100.41974.043023.398
Immaterielle anlægsaktiver i alt104.746115.38991.15294.579215.106
Grunde og bygninger81701926533.395
Andre anlæg og driftsmidler8.2493.5567.1678.62220.797
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt9.0663.5567.3599.27524.192
Kapitalandele1.688.0341.364.085650.351652.5040
Langfristede tilgodehavender13.8077.9119.2825567.936
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver78382505.3829.972
Finansielle anlægsaktiver i alt1.702.6241.372.821659.633658.44217.908
Anlægsaktiver i alt1.816.4361.491.766758.144762.296257.206
Varebeholdninger00000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser849.8361.203.121378.871242.847505.662
Tilgodehavender hos nærtstående parter459.1721.631.671133.96714.51796.291
Andre tilgodehavender6004.9227.2857.78826.788
Værdipapirer00000
Likvide midler433.95323.40856.0041.614224.602
Omsætningsaktiver i alt1.757.5032.873.417586.140275.393867.311
Status balance3.573.9394.365.1831.344.2841.037.6891.124.517
Selskabskapital1.9021.9021.9021.9021.902
Overført resultat1.091.932854.182304.852305.159297.707
Udbytte00000
Øvrige reserver65.96974.41832.80036.9280
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.159.803930.502339.554343.989283.326
Minoritetsinteressernes andel00005.535
Egenkapital i alt1.159.803930.502339.554343.989288.861
Udskudt skat00006.280
Hensættelse91.429--6.755-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld060.09119.69816.3680
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt18.15178.11719.69816.3687.958
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.430.5492.210.179672.282401.1280
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000079.342
Kortfristet gæld til banker00034.7320
Selskabsskat63.90550.8280017.714
Varekreditorer753.524921.424261.061187.544425.569
Anden gæld0174.13351.68947.17384.873
Kortfristet gæld i alt2.304.5563.356.564985.032670.577827.698
Passiver i alt3.573.9394.365.1831.344.2841.037.6891.124.517

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte4243422970952
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S

CVR-nr 14049673

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S

CVR-nr: 14049673

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SCAN GLOBAL LOGISTICS A/S

CVR-nr: 14049673

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger