Proff
Proff
Annonce
Annonce

SØSTRENE GRENES IMPORT A/S

CVR-nr76220115
AdresseMariane Thomsens Gade 1 C 5, 8000 Aarhus C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-042022-042021-042020-042019-04
Startdato

01.05.2022

01.05.2021

01.05.2020

01.05.2019

01.05.2018

Sluttdato

30.04.2023

30.04.2022

30.04.2021

30.04.2020

30.04.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning1.287.3761.188.357881.611776.402864.856
Vareforbrug919.084829.177636.518640.772642.313
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste391.662377.690262.840151.247243.262
Personaleomkostninger-207.916-191.906-156.493-144.724-120.755
Afskrivninger-22.696-17.139-16.511-14.043-10.323
Kapacitetsomkostninger-12.304-6.916-5.123-6.389-13.992
Primært resultat148.746161.72984.713-13.90998.192
Finansielle indtægter23.09717.2257.3768.4694.793
Finansielle udgifter-14.061-12.053-9.118-5.373-3.843
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto390282463320-102
Finansielle poster netto9.4265.454-1.2793.416848
Ordinært resultat158.172167.18383.434-10.49399.040
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat158.172167.18383.434-10.49399.040
Skat af årets resultat-34.486-36.795-18.4973.573-21.990
Årets resultat123.686130.38864.937-6.92077.050

BALANCEREGNSKAB

2023-042022-042021-042020-042019-04
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver38.00634.56028.93227.93913.460
Immaterielle anlægsaktiver i alt38.00634.56028.93227.93913.460
Grunde og bygninger206.948209.286208.894211.531209.624
Andre anlæg og driftsmidler16.44915.63515.88518.74522.372
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt223.397224.921224.779230.276231.996
Kapitalandele2.3922.1411.7001.261956
Langfristede tilgodehavender1.3152.18016.27933.5806.816
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver8.5856.6888.3248.6138.360
Finansielle anlægsaktiver i alt12.29211.00926.30343.45416.131
Anlægsaktiver i alt273.695270.490280.014301.669261.587
Varebeholdninger164.327168.123149.909125.159135.488
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser22.65623.03924.70759.86081.982
Tilgodehavender hos nærtstående parter92.745192.739228.871176.544148.639
Andre tilgodehavender71.25748.1214.9059.15410.760
Værdipapirer00000
Likvide midler67.71483.13410.3668.540864
Omsætningsaktiver i alt430.181523.193425.674385.946383.387
Status balance703.876793.683705.688687.615644.974
Selskabskapital510510510510510
Overført resultat235.561229.897294.346293.188277.457
Udbytte125.000200.00030.000018.000
Øvrige reserver-4.43810.852000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel356.633441.259324.856293.698295.967
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt356.633441.259324.856293.698295.967
Udskudt skat0000-9.725
Hensættelse15.48412.97610.9355.6879.725
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter79.07395.449102.03094.477101.997
Langfristet gæld til banker10.21312.36360.34616.12518.275
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld24.83722.30424.88125.81721.074
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt114.123130.116187.257136.419141.346
Kortfristet gæld til nærtstående parter8131.513521758521
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker62250819.507118.06188.883
Selskabsskat25.93615.74712.183023.703
Varekreditorer152.926142.06299.28882.95143.995
Anden gæld37.33949.50245.45144.54635.527
Kortfristet gæld i alt217.636209.332182.640251.811197.935
Passiver i alt703.876793.683705.688687.615644.974

ANDET

2023-042022-042021-042020-042019-04
Antal ansatte366360286260206
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SØSTRENE GRENES IMPORT A/S

CVR-nr 76220115

Årsrapport 01.05.2022 (PDF)

Periode: 01.05.2022 - 30.04.2023

Årsrapport 01.05.2021 (PDF)

Periode: 01.05.2021 - 30.04.2022

Årsrapport 01.05.2020 (PDF)

Periode: 01.05.2020 - 30.04.2021

Årsrapport 01.05.2019 (PDF)

Periode: 01.05.2019 - 30.04.2020

Årsrapport 01.05.2018 (PDF)

Periode: 01.05.2018 - 30.04.2019

Årsrapport 01.05.2017 (PDF)

Periode: 01.05.2017 - 30.04.2018

Kreditrapport

SØSTRENE GRENES IMPORT A/S

CVR-nr: 76220115

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SØSTRENE GRENES IMPORT A/S

CVR-nr: 76220115

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger