Proff
Proff
Annonce
Annonce

SØHOLT HOVEDGÅRD A/S

CVR-nr27249884
AdresseSøholtvej 8, 8400 Ebeltoft

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste-2.175-1.042-504-594-199
Personaleomkostninger-3.099-2.646-2.887-2.765-3.590
Afskrivninger-1.034-1.159-1.186-1.197-1.237
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat-6.308-4.847-4.577-4.557-5.026
Finansielle indtægter13311016945237
Finansielle udgifter-340-119-163-133-99
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-207-95319-62
Ordinært resultat-6.582-4.856-4.572-4.445-5.088
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat-6.582-4.856-4.572-4.445-5.088
Skat af årets resultat231.0309169591.082
Årets resultat-6.559-3.826-3.656-3.486-4.006

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger41.50037.93338.88239.83140.780
Andre anlæg og driftsmidler102187251488736
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt41.60238.12039.13340.31941.516
Kapitalandele9595959595
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt9595959595
Anlægsaktiver i alt41.69738.21539.22840.41441.611
Varebeholdninger3075717730778
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser00000
Tilgodehavender hos nærtstående parter01.1502002.2491.922
Andre tilgodehavender2761.1771.0021.8221.137
Værdipapirer9071.0441.0521.1271.107
Likvide midler1761.46254383420
Omsætningsaktiver i alt1.3905.1123.5266.0115.365
Status balance43.08743.32742.75446.42546.976
Selskabskapital500500500500500
Overført resultat34.95441.51341.33844.99538.481
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel35.45442.01341.83845.49538.981
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt35.45442.01341.83845.49538.981
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter7.30388072553550
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer00000
Anden gæld33008433787.445
Kortfristet gæld i alt7.6331.3149159317.995
Passiver i alt43.08743.32742.75446.42546.976

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte55557
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SØHOLT HOVEDGÅRD A/S

CVR-nr 27249884

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SØHOLT HOVEDGÅRD A/S

CVR-nr: 27249884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SØHOLT HOVEDGÅRD A/S

CVR-nr: 27249884

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger