Proff
Proff
Annonce
Annonce

SANITETSKÆLDEREN ApS

CVR-nr28863616
AdresseSkjulhøj Allé 20, 2720 Vanløse

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning-----
Vareforbrug00000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste1.9641.1731.5281.5321.278
Personaleomkostninger-1.121-1.303-1.546-1.384-1.360
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger00000
Primært resultat842-130-17148-82
Finansielle indtægter00000
Finansielle udgifter-24-10-27-65-17
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto-24-10-27-65-17
Ordinært resultat819-141-4483-98
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat819-141-4483-98
Skat af årets resultat00-7400
Årets resultat819-141-11883-98

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler470000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt470000
Kapitalandele00000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver0004039
Finansielle anlægsaktiver i alt0004039
Anlægsaktiver i alt47004039
Varebeholdninger2.285465465115115
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser338650808654435
Tilgodehavender hos nærtstående parter7428000
Andre tilgodehavender235235180260260
Værdipapirer00000
Likvide midler00027120
Omsætningsaktiver i alt2.8651.7781.4541.055930
Status balance2.9131.7781.4541.095968
Selskabskapital125125125125125
Overført resultat550-268-128-10-93
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel675-143-311532
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt675-143-311532
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld00000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt00000
Kortfristet gæld til nærtstående parter736367518618679
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker143264000
Selskabsskat00000
Varekreditorer82494120600
Anden gæld221178194112257
Kortfristet gæld i alt2.2371.9221.456980936
Passiver i alt2.9131.7781.4541.095968

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte33322

Hent gratis årsrapporter

SANITETSKÆLDEREN ApS

CVR-nr 28863616

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SANITETSKÆLDEREN ApS

CVR-nr: 28863616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Kreditrapport

SANITETSKÆLDEREN ApS

CVR-nr: 28863616

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger