Proff
Proff

Saniflow ApS

CVR-nr41031360
AdresseBorgergade 17, 4241 Vemmelev

Saniflow ApS er et søsterselskab til HNC Group A/S - Vi en moderne handelsvirksomhed, der sælger og leverer professionelle løsninger indenfor sanitet, instrumentering og fleksible forbindelser.

◾ Vi har et bredt sortiment af kvalitets VVS produkter, fra FRANKE, primært målrettet til det offentlige og private erhverv.

◾ Vi tilbyder et stort udvalg af procesinstrumenter til måling af tryk og temperaturer. Mange standardkomponenter lagerføres og kan derfor leveres fra dag til dag.

◾ Som specialister inden for rådgivning og salg af fleksible forbindelser tager vi udgangspunkt i jeres projekt eller installation og yder rådgivning om valg af den optimale løsning, baseret på mere end 25 års erfaring fra talrige industrier. Vi har sammensat et sortiment fra nogle af verdens førende producenter, som udvikler og fremstiller driftssikre produkter af høj kvalitet. Vi har et bredt standardprogram på lager, som kan leveres fra dag til dag.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

19.12.2019

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Nettoomsætning---
Vareforbrug000
Øvrige omkostninger---
Bruttofortjeneste1.3911.817-78
Personaleomkostninger-1.267-1.544-106
Afskrivninger-59-24-4
Kapacitetsomkostninger000
Primært resultat66249-188
Finansielle indtægter25210
Finansielle udgifter-9-230
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto-104-112-2
Finansielle poster netto-88-114-2
Ordinært resultat-23135-190
Ekstraordinære poster000
Resultat før skat-23135-190
Skat af årets resultat4-3140
Årets resultat-19104-150

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-12
ValutakodeDKKDKKDKK
Goodwill000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver000
Immaterielle anlægsaktiver i alt000
Grunde og bygninger000
Andre anlæg og driftsmidler34326091
Øvrige materielle anlægsaktiver000
Materielle anlægsaktiver i alt34326091
Kapitalandele000
Langfristede tilgodehavender000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver000
Finansielle anlægsaktiver i alt000
Anlægsaktiver i alt34326091
Varebeholdninger000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser8831.0800
Tilgodehavender hos nærtstående parter2900
Andre tilgodehavender0087
Værdipapirer000
Likvide midler92034
Omsætningsaktiver i alt1.0731.127189
Status balance3.2883.874280
Selskabskapital404040
Overført resultat435-47-150
Udbytte000
Øvrige reserver000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel475-7-110
Minoritetsinteressernes andel000
Egenkapital i alt475-7-110
Udskudt skat000
Hensættelse261-
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter000
Langfristet gæld til banker000
Langfristet gæld til nærtstående parter000
Anden langfristet gæld000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)000
Langfristet gæld i alt000
Kortfristet gæld til nærtstående parter1.6872.302306
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter000
Kortfristet gæld til banker04660
Selskabsskat0350
Varekreditorer44057257
Anden gæld66050528
Kortfristet gæld i alt2.7873.880391
Passiver i alt3.2883.874280

ANDET

2022-122021-122020-12
Antal ansatte330
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Saniflow ApS

CVR-nr 41031360

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 19.12.2019 (PDF)

Periode: 19.12.2019 - 31.12.2020

Kreditrapport

Saniflow ApS

CVR-nr: 41031360

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Profile-7036542
Sanitet
Kompensatorer
Instrumentering

Åbningstider

Mandag
8:00 - 16:00
Tirsdag
8:00 - 16:00
Onsdag
8:00 - 16:00
Torsdag
8:00 - 16:00
Fredag
8:00 - 15:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

Kreditrapport

Saniflow ApS

CVR-nr: 41031360

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger