Proff
Proff
Annonce
Annonce

SAMAQUA A/S

CVR-nr34216169
AdresseVandværksvej 7, 5000 Odense C

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

RESULTATREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning35.32733.49830.77130.52232.573
Vareforbrug14.72513.74511.09712.62513.262
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste20.60219.75319.67417.89819.310
Personaleomkostninger0-18.394-18.270-16.156-17.046
Afskrivninger00000
Kapacitetsomkostninger-20.812-19.746-19.619-17.839-19.251
Primært resultat-2108555859
Finansielle indtægter2120000
Finansielle udgifter-1-7-54-56-59
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto00000
Finansielle poster netto211-7-54-56-59
Ordinært resultat11221
Ekstraordinære poster00000
Resultat før skat11221
Skat af årets resultat-1-1-2-2-1
Årets resultat00000

BALANCEREGNSKAB

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill00000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver00000
Immaterielle anlægsaktiver i alt00000
Grunde og bygninger00000
Andre anlæg og driftsmidler00000
Øvrige materielle anlægsaktiver00000
Materielle anlægsaktiver i alt00000
Kapitalandele000010
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver00000
Finansielle anlægsaktiver i alt000010
Anlægsaktiver i alt000010
Varebeholdninger30524216514854
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser3.9994.1252.4971.4932.088
Tilgodehavender hos nærtstående parter300407973.8043.200
Andre tilgodehavender5623104612.490240
Værdipapirer00000
Likvide midler00000
Omsætningsaktiver i alt6.4306.0105.96110.1316.898
Status balance6.4306.0105.96110.1316.908
Selskabskapital1.1501.1501.1501.1501.150
Overført resultat00000
Udbytte00000
Øvrige reserver00000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel1.1501.1501.1501.1501.150
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt1.1501.1501.1501.1501.150
Udskudt skat00000
Hensættelse-----
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter00000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld0000630
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt0000630
Kortfristet gæld til nærtstående parter0731000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter00000
Kortfristet gæld til banker00000
Selskabsskat00000
Varekreditorer2.7872.4913.4664.9013.385
Anden gæld2.4931.6371.3454.0801.744
Kortfristet gæld i alt5.2804.8604.8118.9815.128
Passiver i alt6.4306.0105.96110.1316.908

ANDET

2023-122022-122021-122020-122019-12
Antal ansatte3031332930
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

SAMAQUA A/S

CVR-nr 34216169

Årsrapport 01.01.2023 (PDF)

Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

SAMAQUA A/S

CVR-nr: 34216169

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

SAMAQUA A/S

CVR-nr: 34216169

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger