Proff
Proff
Annonce
Annonce

Salling Group A/S

CVR-nr35954716
AdresseRosbjergvej 33, 8220 Brabrand

Viser tal fra firmaets regnskab. Se koncernregnskab.

Regnskab

Beløb i hele 1000

Bruttofortjeneste

Årets resultat

REGNSKABSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

01.01.2018

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

31.12.2018

RESULTATREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Nettoomsætning47.113.00047.012.00045.684.00042.701.00041.969.000
Vareforbrug32.687.00032.603.00032.099.00029.722.00029.539.000
Øvrige omkostninger-----
Bruttofortjeneste14.426.00014.641.00013.585.00012.979.00012.430.000
Personaleomkostninger-6.652.000-6.705.000-6.342.000-6.023.000-5.737.000
Afskrivninger-2.122.000-2.067.000-1.969.000-1.934.000659.000
Kapacitetsomkostninger-4.091.0000-3.342.000-3.492.000-5.029.000
Primært resultat1.561.0002.176.0001.932.0001.530.0001.005.000
Finansielle indtægter75.000108.00052.00062.00084.000
Finansielle udgifter-828.000776.000-804.000-886.000-140.000
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto327.0000960.000788.000629.000
Finansielle poster netto-426.000884.000208.00036.000573.000
Ordinært resultat1.135.0002.293.0002.140.0002.463.0001.578.000
Ekstraordinære poster000969.0000
Resultat før skat1.135.0002.293.0002.140.0002.463.0001.578.000
Skat af årets resultat-163.000-351.000-288.000-172.000-211.000
Årets resultat972.0001.942.0001.852.0002.291.0001.367.000

BALANCEREGNSKAB

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutakodeDKKDKKDKKDKKDKK
Goodwill18.00018.00092.000092.000
Øvrige immaterielle anlægsaktiver756.000852.0001.004.0001.058.0001.045.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt774.000951.0001.096.0001.058.0001.137.000
Grunde og bygninger771.000722.00012.248.0002.162.000577.000
Andre anlæg og driftsmidler1.762.0001.687.000001.372.000
Øvrige materielle anlægsaktiver10.476.00071.0001.927.00012.686.000144.000
Materielle anlægsaktiver i alt13.009.000670.00014.175.00014.848.0002.093.000
Kapitalandele14.592.00009.994.00010.568.00011.066.000
Langfristede tilgodehavender00000
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver207.00025.000333.000334.000265.000
Finansielle anlægsaktiver i alt14.799.000010.327.00010.902.00011.331.000
Anlægsaktiver i alt28.582.00027.938.00025.598.00026.808.00014.561.000
Varebeholdninger4.244.0004.028.0004.151.0003.961.0003.566.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser52.00042.00048.00085.000105.000
Tilgodehavender hos nærtstående parter00000
Andre tilgodehavender1.019.000406.000678.000320.000276.000
Værdipapirer815.0002.456.0004.159.0003.346.0003.553.000
Likvide midler508.0001.396.0001.284.0001.399.0001.104.000
Omsætningsaktiver i alt6.724.0009.454.00010.355.0009.156.0008.633.000
Status balance35.306.00037.392.00035.953.00035.964.00023.194.000
Selskabskapital524.000524.000524.000524.000524.000
Overført resultat7.818.0006.926.0005.393.0003.774.0002.255.000
Udbytte200.000200.000200.000200.000200.000
Øvrige reserver1.858.00001.493.0001.692.0001.002.000
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel10.400.0009.401.0007.610.0006.190.0003.981.000
Minoritetsinteressernes andel00000
Egenkapital i alt10.400.0009.401.0007.610.0006.190.0003.981.000
Udskudt skat0041.00077.000159.000
Hensættelse43.00046.00040.00042.000288.000
Langfristet gæld til realkreaditinstitutter188.000193.000198.000455.0001.147.000
Langfristet gæld til banker00000
Langfristet gæld til nærtstående parter00000
Anden langfristet gæld10.823.00011.585.00012.805.00013.043.000547.000
Ansvarlig lånekapital (Samlepost)00000
Langfristet gæld i alt11.011.00011.929.00013.078.00013.607.0001.853.000
Kortfristet gæld til nærtstående parter00000
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter5.0005.0005.0004.00037.000
Kortfristet gæld til banker501.0000004.000
Selskabsskat39.00019.0000024.000
Varekreditorer7.779.00010.202.0009.667.0009.432.0009.495.000
Anden gæld5.528.0002.283.0005.587.0006.721.0007.540.000
Kortfristet gæld i alt13.852.00016.016.00015.265.00016.167.00017.072.000
Passiver i alt35.306.00037.392.00035.953.00035.964.00023.194.000

ANDET

2022-122021-122020-122019-122018-12
Antal ansatte18.05800017.430
Kilde: Årsrapporter, CVR/Virk

Hent gratis årsrapporter

Salling Group A/S

CVR-nr 35954716

Årsrapport 01.01.2022 (PDF)

Periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Årsrapport 01.01.2021 (PDF)

Periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

Årsrapport 01.01.2020 (PDF)

Periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Årsrapport 01.01.2019 (PDF)

Periode: 01.01.2019 - 31.12.2019

Årsrapport 01.01.2018 (PDF)

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Kreditrapport

Salling Group A/S

CVR-nr: 35954716

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce

Kreditrapport

Salling Group A/S

CVR-nr: 35954716

99,- kr ex.moms

Virksomhedsrapport med kreditvurdering, kreditmaksimum, antal kreditdage, advarsler og stamdata.

Køb nuSe eksempelrapport

Proff™ i samarbejde med

Risika
Annonce
Annonce

Vil du vide mere om hvad Proff™ kan tilbyde din virksomhed?

Ønsker du at blive Proff-kunde nu, eller vil du gerne høre mere om hvad vi kan gøre for din virksomhed? Ring os i dag på 89 87 51 12 eller udfyld formularen til højre, og lad os tage en uforpligtende snak.

Dine kontaktoplysninger